2018. február 19.

MEGHÍVÓ
 
 Tisztelettel meghívom Önt a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

2018. február 19-én, (hétfő) 13.00 órától kezdődő ülésére

Az ülés helye: Városháza, Váci Mihály Terem
 

Napirendi javaslat nyílt ülésre

1./  Előterjesztés a Hotel Pangea Ökocentrum valamint a Látogatócentrum és Hópárduc kifutó üzemeltetésbe adására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Gajdos László Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
2./ Előterjesztés a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
 
 
3./ Előterjesztés a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. törvényből adódó egyes feladatok végrehajtásáról szóló 54/2011.(XII.16.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
 
 
4./ Előterjesztés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár alapító okiratának módosítására
 
Előadó: Doka Diána kulturális osztályvezető
 
 
5./ Előterjesztés Nyíregyháza közigazgatási területén több helyszín kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról szóló 5/2017.(I.26.) számú határozat módosítására
 
Előadó: Veres István városi főépítész
 
 
6./ Előterjesztés a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottsághoz Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármestere, alpolgármesterei és képviselői vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségük teljesítésével kapcsolatos döntésre
 
Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
 
7./ Előterjesztés a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottsághoz a helyi önszerveződő közösségek 2018. évi támogatását célzó pályázati felhívás meghirdetésére (Közbiztonsági Alap)
 
Előadó: Faragóné Széles Andrea jegyzői kabinetvezető
 
Zárt ülésre
 
8./ Előterjesztés a Rászorulók Életének Segítése Közalapítvány egységes szerkezetű alapító okiratának elfogadására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Dr. Tirpák György
bizottsági elnök