2018. március 26.

MEGHÍVÓ
 
 Tisztelettel meghívom Önt a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

2018. március 26-án, (hétfő) 13.00 órától kezdődő ülésére

Az ülés helye: Városháza, Váci Mihály Terem
 

Napirendi javaslat nyílt ülésre

1./  Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról

Előadó: Dr. Illés László r.alezredes, kapitányságvezető
 
Meghívott: Farkas József r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, főkapitány
 
2./ Tájékoztató a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2017. évi tevékenységéről, és beszámoló a Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2017. évi tevékenységéről
 
Előadók: Gerebenics Károly tű. alezredes a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltség-vezetője
Toldi András tű. alezredes a Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság parancsnoka
 
Meghívott: Varga Béla tű.ezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatója
 
 
3./ Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2017. évi tevékenységéről
 
Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
 
4./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, védőnői körzeteiről és háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásáról szóló 25/2016.(Xll.16.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
 
Meghívott: Csikós Péter Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság Igazgatója
 
 
5./ Előterjesztés a nem önkormányzati tulajdonban lévő bérlakásban lakók lakbértámogatásáról szóló 23/2013.(V.31.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
 
 
6./ Előterjesztés a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ intézményvezetői (magasabb vezetői) állására vonatkozó pályázati felhívás elfogadására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
 
7./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város önkormányzati közművelődési feladatairól szóló 13/2011.(III.11.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
 
8./ Tájékoztató a nyíregyházi Jégpálya térítésmentes önkormányzati tulajdonba vételéről
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Kósa Árpád, Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft ügyvezetője
 
 
9./ Előterjesztés a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés meghosszabbítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Kósa Árpád, Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft ügyvezetője
 
 
10./ Előterjesztés Nyíregyháza, Tárogató utca keleti és nyugati oldalán lévő ingatlanok szabályozási terv szerinti telekrészének belterületbe vonásához történő hozzájárulásra
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
 
11./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011.(III.10.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
Zárt ülésre
 
12./ Előterjesztés a TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft. és az Észak-Alföldi
Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. egyesüléséhez szükséges végleges döntés
meghozatalára.
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívottak: Petró Árpád TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft. ügyvezetője
Éberhardt Gábor Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
 
13./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közétkeztetési (gyermekétkeztetési) feladatainak ellátása kapcsán lefolytatandó közbeszerzési eljárás más ajánlatkérő nevében történő lefolytatására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
 
14./ Előterjesztés Nyíregyháza Város Közbiztonságáért „Sztárek Ferenc -díj" kitüntetés véleményezésére
 
Előadó: Faragóné Széles Andrea jegyzői kabinetvezető
 
Dr. Tirpák György
bizottsági elnök