2018. március 29.

MEGHÍVÓ
 
 Tisztelettel meghívom Önt a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

2018. március 29-én, (csütörtökön) 09.00 órától kezdődő rendkívüli ülésére

Az ülés helye: Városháza, Bencs Kálmán Terem
 

 

Napirendi javaslat zárt ülésre
 
1./ Előterjesztés a „Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében” tárgyú közszolgáltatás ellátására vonatkozó pályázat megindításának elfogadására
 
A napirendet a Bizottság a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsággal, a Pénzügyi Bizottsággal és a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsággal együtt tartott ülésen tárgyalja.
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Dr. Podlovics Roland projektmenedzser
 
Dr. Tirpák György
bizottsági elnök