2018. április 23.

MEGHÍVÓ
 
 Tisztelettel meghívom Önt a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

2018. április 23-án, (hétfő) 13.00 órától kezdődő ülésére

Az ülés helye: Városháza, Váci Mihály Terem
 

Napirendi javaslat nyílt ülésre

1./  Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Tündérkert Keleti Óvoda Alapító Okiratának módosítására

Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
 

MEGTEKINTÉS

 
2./ Előterjesztés a Kálmánháza és Nagycserkesz Község Önkormányzatával kötött ellátási szerződések módosítására, továbbá a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ alapító okiratának módosítására a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladat ellátása kapcsán
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
 
3./ Előterjesztés az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság Alapító okiratának módosítására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
 
 
4./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Köznevelési Tanácsa Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 

MEGTEKINTÉS

 
5./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nyíregyházi Egyházmegye között létrejött támogatási szerződés és haszonkölcsön szerződés módosításának jóváhagyásra
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
 
6./ Előterjesztés Nyíregyháza 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007. (VI.12.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyására (8 területrendezési tervi módosítása egyszerűsített eljárás szerint, valamint 2 terület rendezési tervi módosítása teljes eljárás szerint)
 
Előadó: Veres István városi főépítész
 
 
7./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és az M-HOME Korlátolt Felelősségű Társaság között kötendő településrendezési-együttműködési megállapodás jóváhagyására
 
Előadó: Veres István városi főépítész
 
 
8./ Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek 2017. évre biztosított pályázati támogatásainak pénzügyi elszámolására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 

MEGTEKINTÉS

 
9./ Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 24/2008. (IV.29.) önkormányzati rendelet alapján benyújtott pályázatok elbírálására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 

MEGTEKINTÉS

 
10./ Tájékoztató Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól (a tájékoztató melléklete későbbi megjelenítéssel)
 
Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezetö
 
 
11./ Előterjesztés Nyíregyháza város közigazgatási határán belül az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződésének 2017. évi teljesítésére
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívottak: Pelcz Gábor Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. vezérigazgató,
Dr. Podlovics Roland projektmenedzser
 
 
12./ Előterjesztés egyes önkormányzati rendeletek jogharmonizációs módosítására
 
Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
 
13./ Előterjesztés a 2017. évi Közbiztonsági Alapból nyújtott támogatás elszámolására
 
Előadó: Faragóné Széles Andrea jegyzői kabinetvezető
 
 
14./ Előterjesztés a 2018. évi Közbiztonsági Alapra érkezett pályázatokról
 
Előadó: Faragóné Széles Andrea jegyzői kabinetvezető
 
Zárt ülésre
 
15./ Előterjesztés a Magyar Agrár - Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Megyei Elnöksége, mint Helyi Földbizottság SZA01-06156-21/2018. számú állásfoglalása elleni kifogás elbírálására
 
Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
Dr. Tirpák György
bizottsági elnök