2018. május 28.

MEGHÍVÓ
 
 Tisztelettel meghívom Önt a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

2018. május 28-án, (hétfő) 12.30 órától kezdődő ülésére

Az ülés helye: Városháza, Váci Mihály Terem
 

Napirendi javaslat nyílt ülésre

1./  Előterjesztés Képzőművészeti Ösztöndíjak meghirdetésére

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 

MEGTEKINTÉS

 
2./ Előterjesztés a NYÍRVV Nonprofit Kft.-vel kötött 2018. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés módosításának jóváhagyására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: lgnéczi Csabáné NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója
 
 
3./ Előterjesztés a Nyíregyháza, Vécsey köz 4-6. szám alatt található Gyermekek Háza Déli Óvoda Bóbita Tagintézmény 1 csoportszobájának a Nyíregyházai Evangélikus Egyházközség által fenntartott Túróczy Zoltán Evangélikus Óva és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola részére történő haszonkölcsönbe adására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

MEGTEKINTÉS

4./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata megállapításáról szóló 24/2011.(II.10.) számú határozat módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
 
5./ Előterjesztés Nyíregyháza 19/2005.(V.5.)önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007. (Vl.12.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyására (4 terület rendezési tervi módosítása és hulladékudvar kijelölése egyszerűsített eljárás szerint, valamint a Rókabokori út, Szélsőbokori út rendezési tervi módosítása tárgyalásos eljárás szerint)
 
Előadó: Veres István városi főépítész
 
 
6./ Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata között a közterületi térfigyelő kamararendszer működéséhez szükséges együttműködési megállapodás jóváhagyására
 
Előadó: Dr. Kása Brigitta aljegyző, Hatósági Főosztályvezető
Bodrogi László közterület-felügyelet vezetője
 
Meghívott: Ferenc Róbert rendőrezredes, Nyíregyházi Rendőrkapitányság kapitányságvezető-helyettes
 
Zárt ülésre
 
7./ Előterjesztés Nyíregyháza, Sóstói u.70/a, 15069/8 hrsz-ú ingatlanon történő építési engedély nélkül végezhető tevékenység megszüntetésére és településkép-védelmi bírság elrendelésére
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Dr. Tirpák György
bizottsági elnök