2018. június 19.

MEGHÍVÓ
 
 Tisztelettel meghívom Önt a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

2018. június 19-én, (kedden) 13.00 órától kezdődő ülésére

Az ülés helye: Városháza, Váci Mihály Terem
 

Napirendi javaslat nyílt ülésre

1./  Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Tündérkert Keleti Óvoda és az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság alapító okiratának technikai módosítására

Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
 

MEGTEKINTÉS

 
2./a. Beszámoló a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság 2018. I. félévben végzett tevékenységéről
 
Előadó: Tomasovszki Anita, a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság elnöke
 
 
2./b. Előterjesztés a Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról szóló 256/2013.(Xl.28.) számú határozat módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

MEGTEKINTÉS

3./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának betöltésére irányuló pályázati felhívás kiírására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
 
4./a. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatás ellátása Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén tárgyú in-house közszolgáltatási szerződés jóváhagyására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc, polgármester

Meghívott: lgnéczi Csabáné, NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója
 
 
4./b. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 6/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyására
 

Előadó: Dr. Kovács Ferenc, polgármester

Meghívott: Ignéczi Csabáné, NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója

 
 
5./ Előterjesztés Nyíregyháza 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(Vl.12.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyására (2 terület, korlátozási zónák, Natura2000 területek módosítása teljes eljárás szerint, 6 terület módosítása egyszerűsített eljárás szerint, valamint a Nyugati elkerülő módosítása tárgyalásos eljárás szerint)
 
Előadó: Veres István városi főépítész
 
 
6./ Előterjesztés a KE-VÍZ 21 Építőipari Zrt. és a ZEMPLÉNKŐ Kft. kivitelezésében létesülő közvilágítási hálózatok Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részére történő térítésmentes tulajdonba vételével és üzemeltetésével kapcsolatos állásfoglalás meghozatalára

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

 
7./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő GAFEK intézmény megszüntetésére, feladatainak a KÖZIM intézménybe történő integrálására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Zárt ülésre
 
8./ Előterjesztés a „Nyíregyháza közigazgatási területén autóbusszal végzett, menetrend szerinti, helyi személyszállítási szolgáltatás ellátása” tárgyú szolgáltatási koncessziós eljárás eredményéről (későbbi megjelenítéssel)
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Dr. Podlovics Roland projektmenedzser
 
9./ Előterjesztés a Magyar Agrár – Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Megyei Elnöksége, mint Helyi Földbizottság SZA01-09468-12/2018. számú állásfoglalása elleni kifogás elbírálására
 
Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
 
Dr. Tirpák György
bizottsági elnök