2018. június 21.

MEGHÍVÓ
 
 Tisztelettel meghívom Önt a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

2018. június 21-én, (csütörtökön) 9.00 órától kezdődő rendkívüli ülésére

Az ülés helye: Városháza, Bencs Kálmán Terem
 

Napirendi javaslat zárt ülésre

 
1./ Előterjesztés a „Nyíregyháza közigazgatási területén autóbusszal végzett, menetrend szerinti, helyi személyszállítási szolgáltatás ellátása” tárgyú szolgáltatási koncessziós eljárás eredményéről
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Dr. Podlovics Roland projektmenedzser
Mihálszky Gábor szakértő
 
NYÍLT
 
2./ Előterjesztés közlekedési szolgáltató közvetlen megbízására Nyíregyháza közigazgatási területén autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási-közszolgáltatás ellátására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívottak: Pelcz Gábor Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. vezérigazgató,
Dr. Podlovics Roland projektmenedzser
Mihálszky Gábor szakértő
 
 
A napirendet a Bizottság a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsággal, a Pénzügyi Bizottsággal és a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsággal együtt tartott ülésen tárgyalja.
 
Dr. Tirpák György
bizottsági elnök