2018. szeptember 3.

MEGHÍVÓ
 
 Tisztelettel meghívom Önt a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

2018. szeptember 03-án, (hétfőn) 13.00 órától kezdődő ülésére

Az ülés helye: Városháza, Váci Mihály Terem
 

Napirendi javaslat nyílt ülésre

 
1./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. közötti közszolgáltatási szerződés megkötésére (későbbi megjelenítéssel)
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Pelcz Gábor Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. vezérigazgató,
Dr. Podlovics Roland projektmenedzser
 
1./ Előterjesztés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló 117 /2005.(V. 4.) számú határozatának és a 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI. 12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges Településrendezési Szerződés jóváhagyására (Nyíregyháza 01099/45 hrsz-ú ingatlanon naperőmű létesítmény elhelyezése)
 
Előadó: Veres István városi főépítész
 
 
2./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szolex Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. között kötendő településrendezési - együttműködési megállapodás jóváhagyására (Nyíregyháza, Dózsa Gy. u. 47. sz. előtti közterület-rendezés)
 
Előadó: Veres István városi főépítész
 
 
3./ Előterjesztés a parkolóhelyek létesítéséről, valamint fizető parkolók üzemeltetésének szabályozásáról szóló 44/2006.(Xl.28.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: lgnéczi Csabáné NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója
 
 
4./ Előterjesztés a Nyíregyházi Tankerületi Központ igazgatója által kért tulajdonosi hozzájárulás kiadására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
 
5./ Előterjesztés a Szabolcsi Jégsport Egyesület által megvalósított Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanon létesített fedett jégpálya térítés nélküli átadás-átvételéről és üzemeltetésbe adására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
 
6./ Tájékoztató Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól
 
Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
 
 
7./ Előterjesztés az „EuroClip-Eurokapocs" Közalapítvány megszüntetésének kezdeményezésére
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
 
8./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatáról szóló 368/2016.(Xll.29.) számú határozat módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Zárt ülésre
 
9./ Előterjesztés Nyíregyháza, Margaretta u. 76. szám alatti gazdasági épület átminősítése lakóépületté - településképi bejelentési eljáráshoz - kiadott határozat elleni fellebbezés elbírálására
 
Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
 
Dr. Tirpák György
bizottsági elnök