2018. szeptember 6.

MEGHÍVÓ
 
 Tisztelettel meghívom Önt a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

2018. szeptember 06-án, (csütörtökön) 09.00 órától kezdődő rendkívüli ülésére

Az ülés helye: Városháza, Bencs Kálmán Terem
 

Napirendi javaslat nyílt ülésre

 
1./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. közötti közszolgáltatási szerződés megkötésére
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívottak: Pelcz Gábor Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. vezérigazgató,
Dr. Podlovics Roland projektmenedzser
 
 
A napirendet a Bizottság a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsággal, a Pénzügyi Bizottsággal és a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsággal együtt tartott ülésen tárgyalja.
 
Dr. Tirpák György
bizottsági elnök