2018. október 15.

MEGHÍVÓ
 
 Tisztelettel meghívom Önt a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

2018. október 15-én, (hétfőn) 12.00 órától kezdődő ülésére

Az ülés helye: Városháza, Váci Mihály Terem
 

Napirendi javaslat nyílt ülésre

 
1./ Tájékoztató Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nyíregyházi Szakképzési Centrum között megkötött, szakképző intézmények átszervezésével kapcsolatos szerződések aláírásáról
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 

2./ Előterjesztés az Ifjúsági Ház működtetésére és a 2018. évi ifjúsági feladatok ellátására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

MEGTEKINTÉS

3./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, védőnői körzeteiről és háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásáról szóló 25/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető

Meghívott: Csikós Péter Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság igazgatója

MEGTEKINTÉS

4./ Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 24/2008.(IV.29.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
 
5./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. közötti üzemeltetési szerződések módosítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Gajdos László Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. ügyvezetője

MEGTEKINTÉS

6./ Előterjesztés az E-Misszió Természetvédelmi Egyesület és az Egészséges és Fenntartható Jövőért Közhasznú Alapítvány, mint bérlőtársak és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti ingatlanbérleti szerződés megkötésére
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Nagy-Sain Alexandra Játszóház vezető
 
 
7./ Előterjesztés önkormányzati tulajdonú sportcélú létesítmények forgalomképesség szerinti átsorolására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
 
8./ Előterjesztés Nyíregyháza 19/2005. (V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI. 12.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyására (a Nyugati elkerülő út melletti szervizút meghosszabbítása)
 
Előadó: Veres István városi főépítész
 
 
9./ Előterjesztés Nyíregyháza közigazgatási területén több helyszín kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról szóló Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2017.(I.26.) számú határozat módosítására
 
Előadó: Veres István városi főépítész
 
 
10./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal között a Nyíregyházi Járási Hivatal által használt helyiségek üzemeltetéséről szóló megállapodás módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Zárt ülésre
 
11./ Előterjesztés a Nyíregyháza, Kossuth u. 11.-13. szám alatti ingatlanon közforgalomnak nem megnyitott parkoló  kialakítására - településképi bejelentési eljáráshoz - kiadott határozat elleni fellebbezés elbírálására
 
Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
 
Dr. Tirpák György
bizottsági elnök