2018. október 18.

MEGHÍVÓ
 
 Tisztelettel meghívom Önt a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

2018. október 18-án, (csütörtökön) 09.45 órától kezdődő rendkívüli ülésére

Az ülés helye: Városháza, Bencs Kálmán Terem
 

Napirendi javaslat zárt ülésre

 
1./ A Rászorulók Életének Segítése Közalapítvány egységes szerkezetű alapító okiratának elfogadására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Dr. Tirpák György
bizottsági elnök