2018. november 26.

MEGHÍVÓ
 
 Tisztelettel meghívom Önt a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

2018. november 26-án, (hétfőn) 13.00 órától kezdődő ülésére

Az ülés helye: Városháza, Váci Mihály Terem
 

Napirendi javaslat nyílt ülésre

 
1./ Előterjesztés a Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ megszüntető okiratára és a Közintézményeket Működtető Központ alapító okiratának módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
 
2./ Előterjesztés Nyíregyháza 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyására (Nyugati Ipari Park I. és II. ütemének rendezési tervi módosítása)
 
Előadó: Veres István városi főépítész
 
 
3./ Előterjesztés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő Váci Mihály Kulturális Központ igazgatói (magasabb vezető) beosztás betöltésére irányuló pályázati felhívás kiírására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
 
4./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő - Nyíregyházi Cantemus Kórus- előadó-művészeti szervezet fenntartói megállapodásának és közszolgáltatási szerződésének jóváhagyására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Szabó Dénes Nyíregyházai Cantemus Kórus igazgató, karnagy
 
 
5./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város önkormányzata Beszerzési Szabályzatának elfogadásáról szóló 369/2016.(Xll.29.) számú határozat módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
 
Zárt ülésre
 
6./ a Magyar Agrár - Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Megyei Elnöksége, mint Helyi Földbizottság a Nyíregyháza 01982/26 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos állásfoglalása elleni kifogás elbírálására
 
Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
Dr. Tirpák György
bizottsági elnök