2018. december 17.

MEGHÍVÓ
 
 Tisztelettel meghívom Önt a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

2018. december 17-én, (hétfőn) 13.00 órától kezdődő ülésére

Az ülés helye: Városháza, Váci Mihály Terem
 

Napirendi javaslat nyílt ülésre

 
1./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. évi munkatervének megállapítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
 
2./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata megállapításáról szóló 24/2011.(II.10.) számú határozat módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
 
3./ Előterjesztés a közterületi térfigyelőkamerák elhelyezésére kijelölt helyszínek jóváhagyására
 
Előadó: Dr. Kása Brigitta aljegyző
Bodrogi László közterület-felügyelet vezető
 
 
4./ Előterjesztés az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére vonatkozó, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nyíregyházi Tankerületi Központ között kötendő feladat-ellátási szerződés elfogadására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Gaszperné Román Margit Nyíregyházi Tankerületi Központ tankerületi igazgatója
 
 
5./ Beszámoló a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság 2018. év második félévben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására
 
Előadó: Tomasovszki Anita, a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság elnöke
 
 
6./ Előterjesztés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő Jósa András Múzeum megyei hatókörű városi múzeum igazgatói (magasabb vezető) beosztás betöltésére irányuló pályázati felhívás kiírására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
 
7./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő Váci Mihály Kulturális Központ igazgatói (magasabb vezető) beosztás betöltésére irányuló pályázati felhívás kiírásának módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
 
8./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a HÜBNER-H Gumi- és Műanyagipari Kft. között kötendő iparfejlesztési és településrendezési együttműködési keretmegállapodás jóváhagyására
 
Előadó: Veres István városi főépítész
 
Meghívott: Dobi József HÜBNER-H Gumi- és Műanyagipari Kft. igazgatásvezető
 
 
9./ Előterjesztés Nyíregyháza 19/2005. (V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyására (5 terület módosítása egyszerűsített eljárás szerint, 2 terület módosítása tárgyalásos eljárás szerint valamint 2 terület módosítása állami főépítészi eljárás szerint)
 
Előadó: Veres István városi főépítész
 
 
10./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 46/2018.(III.29.) számú határozatának módosítására (Nyíregyháza, Tárogató utca keleti és nyugati oldalán lévő ingatlanok szabályozási terv szerinti telekrészének belterületbe vonása)
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
 
11./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló 117/2005. (V. 4.) számú határozatának és a 19/2005. (V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges Településrendezési Szerződés és Közérdekű kötelezettségvállalás nyújtásáról szóló megállapodás jóváhagyására (Nyíregyháza 01099/45 hrsz-ú ingatlanon naperőmű létesítmény elhelyezése)
 
Előadó: Veres István városi főépítész
 
 
12./a Előterjesztés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló 117/2005. (V. 4.) számú határozatának és a 19/2005. (V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges Településrendezési Szerződés és Támogatási szerződés jóváhagyására (Nyíregyháza 0801/104 hrsz-ú ingatlanon naperőmű létesítmény elhelyezése)
 
 
12/b. Előterjesztés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló 117/2005. (V. 4.) számú határozatának és a 19/2005. (V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges Településrendezési Szerződés és Támogatási szerződés jóváhagyására (Nyíregyháza 0816/25 hrsz-ú ingatlanon naperőmű létesítmény elhelyezése)
 
 
12/c. Előterjesztés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló 117/2005. (V. 4.) számú határozatának és a 19/2005. (V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges Településrendezési Szerződés és Támogatási szerződés jóváhagyására (Nyíregyháza 0816/26 hrsz-ú ingatlanon naperőmű létesítmény elhelyezése)
 
Előadó: Veres István városi főépítész
 
 
13./ Előterjesztés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló 117/2005. (V. 4.) számú határozatának és a 19/2005. (V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges Településrendezési Szerződés és Támogatási szerződés jóváhagyására (Nyíregyháza 0203/36, 0203/38 hrsz-ú hrsz-ú ingatlanokon naperőmű létesítmény elhelyezése)
 
Előadó: Veres István városi főépítész
 
 
14./  Előterjesztés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló 117/2005. (V. 4.) számú határozatának és a 19/2005. (V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges Településrendezési Szerződés és Közérdekű kötelezettségvállalás nyújtásáról szóló megállapodás jóváhagyására (Nyíregyháza 0273/16 és 0273/17 hrsz-ú ingatlanokon naperőmű létesítmény elhelyezése)
 
Előadó: Veres István városi főépítész
 
 
15./ Előterjesztés Nyíregyháza közigazgatási területén több helyszín kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról szóló Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2017.(I.26.) számú határozat módosítására
 
Előadó: Veres István városi főépítész
 
 
16./ Előterjesztés a NYIRVV Nonprofit Kft.-vel üzemeltetési szerződés módosításra
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: lgnéczi Csabáné NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltetési és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
 
17./ Előterjesztés NYÍRVV Nonprofit Kft.-vel kötött 2018. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés módosításának jóváhagyására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc -polgármester
 
Meghívott: lgnéczi Csabáné - NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
 
18./ Előterjesztés a helyi közösségi közlekedés tárgyában (későbbi megjelenítéssel)
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc -polgármester
 
19./ Előterjesztés a „Sóstó-Gyógyfürdők Zrt." és az OTP Bank Nyrt. között létrejött beruházási kölcsönszerződés módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
 
20./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló rendelet megalkotására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztályvezető
 
Zárt ülésre
 
21/a Előterjesztés Magyar Agrár - Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Megyei Elnöksége, mint Helyi Földbizottság SZA01-12615-10/2018. számú állásfoglalása elleni kifogások elbírálására
 
Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
 
21/b. Előterjesztés a Magyar Agrár - Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Megyei Elnöksége, mint Helyi Földbizottság a Nyíregyháza 0619/13. hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos állásfoglalása elleni kifogás elbírálására
 
Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
Dr. Tirpák György
bizottsági elnök