2022. december 1.

MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom Önt a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
2022. december 01-én (csütörtökön) 9.00 órától kezdődő rendkívüli ülésére
 
Az ülés helye: Városháza, Krúdy Gyula Terem
 
HITELES MEGHÍVÓ
 
Napirendi javaslat nyílt ülésre
 
1./ Előterjesztés az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2022.(I.28.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Szűrös Anita gazdasági osztályvezető
 
Meghívott: Varga János könyvvizsgáló
 
MEGTEKINTÉS
 
2/a. Előterjesztés Nyíregyháza város közigazgatási határán belül az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződésének 2021. évi teljesítésére
 
MEGTEKINTÉS
 
2/b. Előterjesztés Nyíregyháza város helyi közösségi közlekedés tarifa rendszerének megújítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívottak: Mészáros Antal, Volánbusz Zrt. helyi közszolgáltatás csoportvezető
Kató József, Volánbusz Zrt. forgalmi üzemvezető
 
MEGTEKINTÉS
Napirendi javaslat zárt ülésre
 
3./ Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza MJV Önkormányzata víziközmű-szolgáltatás biztosítása vonatkozásában fennálló ellátási kötelezettségének a Magyar Államra történő átruházására irányuló Integrációs Programban való részvételéről
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Könnyű Zsolt, a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. vezérigazgatója
 
MEGTEKINTÉS
Dr. Tirpák György
bizottsági elnök