2022. október 27.

MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom Önt a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
2022. október 27-én (csütörtökön) 9.30 órától kezdődő rendkívüli ülésére
 
Az ülés helye: Városháza, Bencs Kálmán Terem
 
HITELES MEGHÍVÓ
 
Napirendi javaslat zárt ülésre
 
1./ Előterjesztés Nyíregyháza MJV Önkormányzata víziközmű-szolgáltatás biztosítására vonatkozó tájékoztató elfogadásáról és az ehhez kapcsolódó döntések meghozataláról
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Könnyű Zsolt, a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. vezérigazgatója
 
MEGTEKINTÉS
Dr. Tirpák György
bizottsági elnök