2022. szeptember 29

MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom Önt a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
2022. szeptember 29-én (csütörtökön) 9.00 órától kezdődő rendkívüli ülésére
 
Az ülés helye: Városháza, Bencs Kálmán Terem
 
HITELES MEGHÍVÓ
 
Napirendi javaslat zárt ülésre
 
1./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata víziközmű-szolgáltatás biztosítása vonatkozásában fennálló ellátási kötelezettségének a Magyar Államra történő átruházására irányuló Integrációs Programban való részvételéről
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Könnyű Zsolt, a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. megbízott vezérigazgatója
 
MEGTEKINTÉS
Dr. Tirpák György
bizottsági elnök