2022. szeptember 27.

MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom Önt a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
2022. szeptember 27-én, (kedden) 0900 órától kezdődő ülésére
 
Az ülés helye: Városháza, Váci Mihály Terem
 
 HITELES MEGHÍVÓ
MÓDOSÍTOTT!
 
Napirendi javaslat nyílt ülésre
 
1./ Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételi rendjéről és az értük fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 7/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Tóthné Csatlós Ildikó szociális és köznevelési osztályvezető
 
MEGTEKINTÉS
 
2./ Előterjesztés a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényből adódó egyes feladatok végrehajtásáról szóló 54/2011.(XII.16.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Tóthné Csatlós Ildikó szociális és köznevelési osztályvezető
 
MEGTEKINTÉS
 
3./ Előterjesztés a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ alapító okiratának és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
 
Előadó: Tóthné Csatlós Ildikó szociális és köznevelési osztályvezető
 
MEGTEKINTÉS
 
4./ Előterjesztés a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény alapító okiratának és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
 
Előadó: Tóthné Csatlós Ildikó szociális és köznevelési osztályvezető
 
MEGTEKINTÉS
 
5./ Előterjesztés a parkolóhelyek létesítéséről, valamint a fizető parkolók üzemeltetésének szabályozásáról szóló 44/2006.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Dr. Pazonyi Péter, a NYÍRVV Nonprofit Kft. megbízott ügyvezetője
 
MEGTEKINTÉS
 
6./ Előterjesztés a NYÍRVV Nonprofit Kft.-vel kötött egységes szerkezetű üzemeltetési szerződés módosításának jóváhagyására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Dr. Pazonyi Péter, a NYÍRVV Nonprofit Kft. megbízott ügyvezetője
 
MEGTEKINTÉS
 
7./ Előterjesztés a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz.) és az Önkormányzat közötti haszonkölcsön szerződés megkötésére
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Furkóné Szabó Marianna, a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
MEGTEKINTÉS
 
8./ Előterjesztés a NYÍRTÁVHŐ Kft. folyószámla hitelkeretének emelésére
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Joó László, a NYÍRTÁVHŐ Kft. ügyvezetője
 
MEGTEKINTÉS
 
9./ Előterjesztés Nyíregyháza MJV Önkormányzata és a Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. közötti üzemeltetési szerződés módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Gajdos László, a Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
MEGTEKINTÉS
 
10./ Előterjesztés a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottsághoz a V&K BALANCE KFT. (4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 9.) által bérelt üzlethelyiség bérleti jogának átruházására
 
Előadó: Kohut Ágnes vagyongazdálkodási osztályvezető
 
MEGTEKINTÉS
 
11./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város településképi védelméről szóló 31/2017.(X.27.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Kovács Rita városi főépítész
 
MEGTEKINTÉS
 
12./ Előterjesztés a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 22/2015.(X.30.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Dr. Kása Brigitta aljegyző
Bodrogi László közterület-felügyeletvezető
 
MEGTEKINTÉS
Zárt ülés:
 
13./ Előterjesztés a Nyíregyházi Déli Ipari Park további bővítéséhez szükséges további ingatlanok megszerzésére és értékesítésére a 1419/2022.(VIII.23.) Korm.határozatban és a 141/2018.(VII.27.) Korm.rendeletben foglaltak alapján
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
Dr. Tirpák György
bizottsági elnök