2022. január 24.

MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom Önt a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
2022. január 24-én, (hétfőn) 13.00 órától kezdődő ülésére
 
Az ülés helye: Városháza, Váci Mihály Terem
 
HITELES MEGHÍVÓ
 
Napirendi javaslat nyílt ülésre
 
1./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet megalkotására
 
Előadók: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Szűrös Anita gazdasági osztályvezető
 
Meghívott: Varga János könyvvizsgáló
 
MEGTEKINTÉS
 
2./ Előterjesztés a NYÍRVV Nonprofit Kft-vel kötendő 2022. évi éves közszolgáltatási szerződés jóváhagyására
 
Előadók: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Petró Árpád NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója
 
MEGTEKINTÉS
 
3./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nyíregyházi Egyházmegye között létrejött támogatási szerződés és haszonkölcsön szerződés módosításának jóváhagyására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
4./ Előterjesztés a Nyírtura Község Önkormányzatával kötött család- és gyermekjóléti szolgáltatás biztosítására szóló ellátási szerződés megszüntetésének jóváhagyására, valamint a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita Szociális és köznevelési osztályvezető
 
MEGTEKINTÉS
 
5./ Előterjesztés a házszám megállapításáról és a házszám- és utcanévtáblák elhelyezésének rendjéről szóló 18/2007.(V.22) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadók: Dr. Kása Brigitta aljegyző, Hatósági főosztályvezető
Dr. Grósz Péter Igazgatási osztályvezető
 
MEGTEKINTÉS
 
6./ Előterjesztés a polgármester illetményének és költségtérítésének, valamint az alpolgármesterek illetményének, illetve tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítására
 
Előadók: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
MEGTEKINTÉS
 
7./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatáról szóló 368/2016.(XII.29.) számú közgyűlési határozat módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
ZÁRT ÜLÉS
 
8./ Előterjesztés 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság alapítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
Dr. Tirpák György
bizottsági elnök