2021. december 13.

MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom Önt a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
2021. december 13-án, (hétfőn) 13.00 órától kezdődő ülésére
 
Az ülés helye: Városháza, Váci Mihály Terem
 
HITELES MEGHÍVÓ
MÓDOSÍTÁS!
 
Napirendi javaslat nyílt ülésre
 
1./ Tájékoztató Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól
 
Előadók: Hagymási Gyula Polgármesteri kabinetvezető
Karóczkai Adrienn Pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
Pató István Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
 
MEGTEKINTÉS
 
2./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2022. évi munkatervének megállapítására
 
Előadók: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
MEGTEKINTÉS
 
3./ Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 24/2008.(IV.29.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
4./ Előterjesztés a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról szóló 256/2013.(XI.28.) számú közgyűlési határozat módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
5./ Előterjesztés az Ifjúsági Ház működtetésével összefüggő haszonkölcsön szerződés megkötésére
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
6./ Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételi rendjéről és az értük fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 7/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita, Szociális és Köznevelési osztályvezető
 
MEGTEKINTÉS
 
7./ Előterjesztés a Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés meghosszabbítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Kőhegyi Edit, a Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
MEGTEKINTÉS
 
8./ Előterjesztés a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában, Nyíregyháza, Tiszavasvári út - Szélsőbokori út kereszteződésében közlekedési csomópont kialakításához kapcsolódó csapadékvíz rendszer Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részére történő ingyenes átadására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Petró Árpád, a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
MEGTEKINTÉS
 
9./ Előterjesztés a NYÍRVV Nonprofit Kft.-vel kötött 2021. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés módosításának jóváhagyására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Petró Árpád, a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
MEGTEKINTÉS
 
10./ Előterjesztés a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. tőkehelyzetének rendezésére kötött megállapodás módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Dr. Podlovics Roland, a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. vezérigazgatója
 
MEGTEKINTÉS
 
11./ Előterjesztés a Nyíregyháza Spartacus Football Club Kft-vel a 2021/2022-es bajnoki szezonra kötendő szponzori szerződés jóváhagyására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívottak: Révész Bálint, a Nyíregyháza Spartacus Football Club Kft elnöke
Dr. Róka Géza, a Nyíregyháza Spartacus Football Club Kft ügyvezetője
Kozák Attila, a Nyíregyháza Spartacus Football Club Kft ügyvezetője
 
MEGTEKINTÉS
 
12./ Előterjesztés a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 22/2015.(X.30.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadók: Dr. Kása Brigitta aljegyző, hatósági főosztályvezető
Bodrogi László közterület-felügyeletvezető
 
MEGTEKINTÉS
 
13./ Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság és a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata között a közterületi térfigyelő kamerarendszer működéséhez szükséges együttműködési megállapodás módosításának jóváhagyására
 
Előadók: Dr. Kása Brigitta aljegyző, hatósági főosztályvezető
Bodrogi László közterület-felügyeletvezető
 
MEGTEKINTÉS
 
14./ Előterjesztés a Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata között a Nyíregyházi MÁV állomás területét érintő közterületi térfigyelő kamerarendszer működéséhez szükséges együttműködési megállapodás jóváhagyására
 
Előadók: Dr. Kása Brigitta aljegyző, hatósági főosztályvezető
Bodrogi László közterület-felügyeletvezető
 
MEGTEKINTÉS
 
15./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló rendelet megalkotására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Szűrös Anita gazdasági osztályvezető
 
Meghívott: Varga János könyvvizsgáló
 
MEGTEKINTÉS
 
16./ Előterjesztés a Közgyűléshez a Közintézményeket Működtető Központ intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának betöltésére irányuló pályázati felhívás kiírására, valamint az intézmény vezetésére vonatkozó magasabb vezetői megbízás adására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
Zárt ülés
 
17./ Előterjesztés a Nyíregyházi Déli Ipari Park bővítéséhez szükséges ingatlanok megvásárlására és értékesítésére
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Bartók Dávid, a Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
MEGTEKINTÉS
Dr. Tirpák György
bizottsági elnök