2021. június 21.

MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom Önt a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
2021. június 21-én, (hétfőn) 13.00 órától kezdődő ülésére
 
Az ülés helye: Városháza, Váci Mihály Terem
 
HITELES MEGHÍVÓ
 
Napirendi javaslat nyílt ülésre
 
1./ Tájékoztató a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2020. évi tevékenységéről, és beszámoló a Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltó - parancsnokság 2020. évi tűzvédelmi tevékenységéről
 
Előadók: Gerebenics Károly tű . ezredes, katasztrófavédelmi kirendeltség-vezető
Toldi András tű . alezredes, tűzoltóparancsnok
 
Meghívott: Varga Béla tű.ezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Igazgatója
 
MEGTEKINTÉS
 
2./ Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2020. évi tevékenységéről
 
Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
MEGTEKINTÉS
 
3./ Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételi rendjéről és az értük fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 7/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita Szociális és köznevelési osztályvezető
 
MEGTEKINTÉS
 
4./ Előterjesztés a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita Szociális és köznevelési osztályvezető
 
MEGTEKINTÉS
 
5./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által az egyes szociális rászorultságtól függetlenül nyújtott pénzbeli,- és természetbeni ellátási formákról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita Szociális és köznevelési osztályvezető
 
MEGTEKINTÉS
 
6./ Előterjesztés a Nyíregyházi Tündérkert Keleti Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) megbízás adására, intézményvezetői (magasabb vezetői) pályázati felhívás meghirdetésére
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
7./ Előterjesztés a Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói (magasabb vezető) álláshelyének betöltésére irányuló pályázati felhívás kiírására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
Zárt ülés
 
8./ Előterjesztés Nyíregyháza Város Közbiztonságáért „Sztárek Ferenc díj" adományozására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
Dr. Tirpák György
bizottsági elnök