Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság hatáskörében eljárva hozott polgármesteri előterjesztések 2021

Nyílt előterjesztések
 
1./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteréhez a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság hatáskörében eljárva a Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármestere, alpolgármesterei és képviselői vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségük teljesítésével kapcsolatos döntésre
 
MEGTEKINTÉS