2020. október 26.

MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom Önt a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
2020. október 26-án, (hétfőn) 13.00 órától kezdődő ülésére
 
Az ülés helye: Városháza, Váci Mihály Terem
 
  pdf HITELES MEGHÍVÓ (179 KB)
 
Kérem, hogy a járványhelyzetre való tekintettel minden résztvevő viseljen maszkot és tartsa be az 1,5 méter távolságot egymástól!
 
Napirendi javaslat nyílt ülésre
 
1./ Előterjesztés közforgalmú gyógyszertár telephelyeként működtetni kívánt fiókgyógyszertár Nyíregyháza, Simai út 40. szám alatti létesítéséhez történő hozzájárulásra
 
Előadó: Jászai Menyhért alpolgármester
 
pdf MEGTEKINTÉS (631 KB)
 
2./ Előterjesztés a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló rendelet megalkotására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
pdf MEGTEKINTÉS (5.09 MB)
 
3./ Előterjesztés a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakképző Iskolával, valamint a Lippai János Mezőgazdasági Szakképző Iskolával megkötött vagyonkezelési szerződések módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
pdf MEGTEKINTÉS (1.50 MB)
 
4./ Előterjesztés Nyíregyháza 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyására (Rendezési terv módosítása 10 területen egyszerűsített eljárásban)
 
Előadó: Kovács Rita városi főépítész
 
pdf MEGTEKINTÉS (48.50 MB)
Dr. Tirpák György
bizottsági elnök