2020. március 23.

MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom Önt a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
2020. március 23-án, (hétfőn) 13.00 órától kezdődő ülésére
 
Az ülés helye: Városháza, Váci Mihály Terem
 
pdf HITELES MEGHÍVÓ (58 KB)
 
Napirendi javaslat nyílt ülésre
 
1./ Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság
érdekében 2019. évben tett intézkedésekről
 
Előadó: Dr. Illés László r.alezredes, rendőrségi főtanácsos, kapitányságvezető
 
Meghívott: Farkas József r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, főkapitány
 
pdf MEGTEKINTÉS (1.64 MB)
 
2./ Tájékoztató a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2019. évi tevékenységéről, és beszámoló a Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019. évi tűzvédelmi tevékenységéről
 
Előadók: Gerebenics Károly tű.alezredes, katasztrófavédelmi kirendeltség-vezető
Toldi András tű.alezredes, tűzoltóparancsnok
 
Meghívott: Varga Béla tű.ezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatója
 
pdf MEGTEKINTÉS (10.50 MB)
 
3./ Előterjesztés a köztisztaság fenntartásáról szóló 18/2006.(VI.1.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
 
Meghívottak: Gerebenics Károly tű.alezredes, katasztrófavédelmi kirendeltség-vezető
Toldi András tű.alezredes, tűzoltóparancsnok
 
pdf MEGTEKINTÉS (1.24 MB)
 
4./ Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2019. évi tevékenységéről
 
Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
pdf MEGTEKINTÉS (24.36 MB)
 
5./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város önkormányzati közművelődési feladatairól szóló 13/2011.(III.11.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
pdf MEGTEKINTÉS (11.24 MB)
 
6./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő Nyíregyházi Cantemus Kórus, valamint a Váci Mihály Kulturális Központ Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának jóváhagyására
 
Előadó: Doka Diána kulturális osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (18.38 MB)
 
7./ Előterjesztés a Nyíregyházi Tankerületi Központ által fenntartott köznevelési intézmények Alapító Okiratai módosításának véleményezésére
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (937 KB)
 
8./ Előterjesztés a nyíregyházi 1375/3 hrsz-ú és a 1375/13 hrsz-ú – természetben Nyíregyháza, Sóstói u. 31/b. szám alatti – ingatlanok használatba adására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
pdf MEGTEKINTÉS (1.24 MB)
 
9./ Előterjesztés a NYÍRVV Nonprofit Kft-vel kötendő Közszolgáltatási keretszerződés jóváhagyására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Petró Árpád, a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
pdf MEGTEKINTÉS (7.86 MB)
 
10./ Előterjesztés Nyíregyháza közigazgatási területén több helyszín kiemelt fejlesztési területté nyilvánítására
 
Előadó: Kovács Rita városi főépítész
 
pdf MEGTEKINTÉS (3.89 MB)
 
11./ Előterjesztés Nyíregyháza, 01549/20 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonásához történő hozzájárulásra
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
pdf MEGTEKINTÉS (1.76 MB)
Zárt ülés
 
12./ Előterjesztés „Nyíregyháza Város Közbiztonságáért"„Sztárek Ferenc-díj" adományozására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
pdf MEGTEKINTÉS (2.59 MB)
Dr. Tirpák György
bizottsági elnök