2020. február 24.

MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom Önt a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
2020. február 24-én, (hétfőn) 13.00 órától kezdődő ülésére
 
Az ülés helye: Városháza, Váci Mihály Terem
 
pdf HITELES MEGHÍVÓ (275 KB)
 
Napirendi javaslat nyílt ülésre
 
1./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának megállapítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
pdf MEGTEKINTÉS (4.59 MB)
 
2./ Előterjesztés a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottsághoz a 2019. évi Közbiztonsági Alapból nyújtott támogatások elszámolására
 
Előadó: Faragóné Széles Andrea jegyzői kabinetvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (769 KB)
 
3./ Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek 2019. évre biztosított pályázati támogatásainak pénzügyi elszámolására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
pdf MEGTEKINTÉS (2.67 MB)
 
4./ Előterjesztés a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottsághoz a 2020. évi Közbiztonsági Alapra érkezett pályázatokról
 
Előadó: Faragóné Széles Andrea jegyzői kabinetvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (1.49 MB)
 
5./ Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 24/2008.(IV.29.) önkormányzati rendelet alapján benyújtott pályázatok elbírálására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
pdf MEGTEKINTÉS (1.40 MB)
 
6./ Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételi rendjéről és az értük fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 7/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (953 KB)
 
7./ Előterjesztés a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (5.99 MB)
 
8./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, védőnői körzeteiről és háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásról szóló 25/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
Meghívott: Csikós Péter Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság igazgatója
 
pdf MEGTEKINTÉS (11.72 MB)
 
9./ Előterjesztés a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának, Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (4.80 MB)
 
10./ Előterjesztés a Nyíregyháza, Fokos utcán található, 31605/5 hrsz-ú ingatlan Jósa András Múzeum részére történő átadására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
pdf MEGTEKINTÉS (163 KB)
 
11./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő Jósa András Múzeum, valamint a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának jóváhagyására
 
Előadó: Doka Diána kulturális osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (7.51 MB)
Dr. Tirpák György
bizottsági elnök