2020. február 3.

MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom Önt a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
2020. február 03-án, (hétfőn) 13.00 órától kezdődő ülésére
 
Az ülés helye: Városháza, Váci Mihály Terem
 
pdf HITELES MEGHÍVÓ
(83 KB)
MÓDOSÍTÁS!
 
Napirendi javaslat nyílt ülésre
 
1./ Tájékoztató a 2020. év január elsejétől hatályos helyi menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatással összefüggő Szolgáltatói és Önkormányzati feladatokról
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Ungvári Csaba, a VOLÁNBUSZ Zrt. üzemeltetési vezérigazgató-helyettese
Németh Tamás VOLÁNBUSZ Zrt. helyi közszolgáltatás vezetője
Ekés András MOBILISSIMUS Kft. ügyvezetője
Dr. Podlovics Roland Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. vezérigazgatója
 
1./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet megalkotására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztályvezető
 
Meghívott: Varga János könyvvizsgáló
 
pdf MEGTEKINTÉS (34.67 MB)
 
2./ Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata között - a jegyzői építésügyi igazgatási feladatok átadása tárgyában megkötött megállapodás jóváhagyására (a megállapodás és mellékletei a zárt ülés anyagainál tekinthetők meg)
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
Meghívott: Román István, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja
 
pdf MEGTEKINTÉS (944 KB)
 
3./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a helyi települési nemzetiségi önkormányzatok között megkötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatára
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
pdf MEGTEKINTÉS (2.78 MB)
 
4./ Előterjesztés az Ifjúsági Ház működtetésével összefüggő haszonkölcsön szerződés megkötésére
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
pdf MEGTEKINTÉS (1.03 MB)
 
5/a. Előterjesztés az első lakáshoz jutók támogatásának helyi szabályairól szóló 12/2019.(IV .26.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
 
Meghívott: Petró Árpád, a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
pdf MEGTEKINTÉS (6.65 MB)
 
5/b. Előterjesztés az önkormányzati lakások bérletéről és lakbérének megállapításáról szóló 4/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
 
Meghívott: Petró Árpád, a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
pdf MEGTEKINTÉS (1.77 MB)
 
5/c. Előterjesztés az önkormányzati bérlakásállományról, az önkormányzati bérlakásban élő, hátralékkal rendelkező lakáshasználók helyzetéről, a ,,Szociális Városrehabilitáció Nyíregyháza szegreált területein" című TOP-6.7.1-16-NY1-2017-00001 azonosító számú projekt keretében történő költözésekhez kapcsolódó intézkedések megtételéről szóló tájékoztató elfogadására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
 
Meghívott: Petró Árpád, a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
pdf MEGTEKINTÉS (20.26 MB)
 
6./ Előterjesztés Nyíregyháza 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyására (Korányi F. utca rendezési tervi módosítása, állami főépítészi eljárás)
 
Előadó: Kovács Rita városi főépítész
 
pdf MEGTEKINTÉS (4.63 MB)
 
7./ Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 8/2014.(III.21.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Éberhardt Gábor, az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
pdf MEGTEKINTÉS (2.10 MB)
 
8./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról szóló 48/2012.(XII.14.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
pdf MEGTEKINTÉS (1.22 MB)
 
9./ Előterjesztés a NYÍRVV Nonprofit Kft-vel kötendő 2020. évi éves közszolgáltatási szerződés jóváhagyására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Petró Árpád, a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
pdf MEGTEKINTÉS (5.75 MB)
 
10./ Előterjesztés a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottsághoz Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármestere, alpolgármesterei és képviselői vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségük teljesítésével kapcsolatos döntésre
 
Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
pdf MEGTEKINTÉS (68 KB)
Zárt ülésre
 
11./ Előterjesztés a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindításához szükséges döntések meghozatalára
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
pdf MEGTEKINTÉS (8.20 MB)
 
12./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati szociális bérlakáshoz juttatandók 2018. évi névjegyzékéről szóló 173/2018.(X.18.) számú határozatának módosítására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (737 KB)
 
2./ Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata között - a jegyzői építésügyi igazgatási feladatok átadása tárgyában megkötött megállapodás jóváhagyására
 
  pdf megállapodás és mellékletei (456 KB)
Dr. Tirpák György
bizottsági elnök