2019. november 18.

MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom Önt a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
2019. november 18-án, (hétfőn) 13.00 órától kezdődő ülésére
 
Az ülés helye: Városháza, Váci Mihály Terem
 
pdf HITELES MEGHÍVÓ (577 KB)
 
Napirendi javaslat nyílt ülésre
 
1./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a helyi települési nemzetiségi önkormányzatok között megkötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatára
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
pdf MEGTEKINTÉS (655 KB)
 
2./ Előterjesztés Nyíregyháza 19/2005. (V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyására (10 terület - Napelemparkok területének kijelölése, Simai út - övezeti határ vonalának módosítása, Orosi út-övezeti besorolás módosítása, Róka utca - tervezett szabályozási vonal törlése, HÉSZ szöveges része)
 
Előadó: Kukucska Zsolt városrendező
 
pdf MEGTEKINTÉS (13.52 MB)
 
3/a. Előterjesztés a közterületi térfigyelő kamerák elhelyezésére kijelölt helyszínek jóváhagyására
 
pdf MEGTEKINTÉS (287 KB)
 
3/b. Előterjesztés a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 22/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Dr. Kása Brigitta aljegyző
Bodrogi László közterület-felügyeletvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (1.08 MB)
 
4./ Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 24/2008.(IV.29.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
pdf MEGTEKINTÉS (1.27 MB)
 
5/a. Előterjesztés a 36. számú főút és LEGO utca kereszteződésében megvalósult körforgalmi csomóponttal érintett ingatlanok Magyar Állam, illetve Nyíregyháza Megyei Jogú Város javára történő kölcsönös átadásra
 
pdf MEGTEKINTÉS (818 KB)
 
5/b. Előterjesztés a LEGO beruházásában a 36. számú főút és Lego utca kereszteződésében megvalósult körforgalommal érintett területeken létesített felépítmények átadására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Dr. Gálik Gabriella LEGO jogásza
 
pdf MEGTEKINTÉS (1.48 MB)
 
6./ Előterjesztés az Egészséges és Fenntartható Jövőért Közhasznú Alapítvány és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti ingatlanbérleti szerződés megkötésére
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Nagy-Sain Alexandra Egészséges és Fenntartható Jövőért Közhasznú Alapítvány Kuratóriumának elnöke
 
pdf MEGTEKINTÉS (398 KB)
 
7./ Előterjesztés a Nemzeti Fogyatékosságügyi - és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. által kért tulajdonosi hozzájárulás kiadására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
pdf MEGTEKINTÉS (297 KB)
Zárt ülésre
 
8./ Előterjesztés a 4431. Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő, Szindbád stny. 76. szám, 15057-15065 hrsz. (9db) alatti ingatlanokban fennálló tulajdonjog arányának növelésére
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
9./ Előterjesztés a Nyíregyháza, Fazekas János tér 5. szám alatti 22200/8 hrsz.-ú ingatlan előtti 22200/173 hrsz.-ú közterületi ingatlanon vendéglátói előkert tárgyában - településképi bejelentési eljáráshoz - kiadott határozat elleni fellebbezés elbírálására
 
Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
pdf MEGTEKINTÉS (1.84 MB)
 
10./ Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló önkormányzati rendelet szabályainak megsértésével kapcsolatos határozatok elleni fellebbezések elbírálására
 
Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
pdf MEGTEKINTÉS (15.99 MB)
Dr. Tirpák György
bizottsági elnök