2019. május 27.

MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom Önt a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
2019. május 27-én, (hétfőn) 13.00 órától kezdődő ülésére
 
Az ülés helye: Városháza, Váci Mihály Terem
 
  pdf HITELES MEGHÍVÓ (409 KB)
 
Napirendi javaslat nyílt ülésre
 
1./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Eszterlánc Északi Óvoda, és a Gyermekek Háza Déli Óvoda alapító okiratának módosítására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (3.74 MB)
 
2./ Előterjesztés a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (1.24 MB)
 
3./ Előterjesztés az Egészségügyi Támogató Alap Program 2019. évi működtetésére, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány között a támogatás közvetítésére kötendő megállapodás jóváhagyására, és a támogatási szerződés, valamint annak mellékletét képező pályázati felhívás és dokumentáció tervezetének jóváhagyására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
pdf MEGTEKINTÉS (6.29 MB)
 
4./ Előterjesztés Nyíregyháza város közigazgatási határán belül az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződésének 2018. évi I. és II. félévi teljesítésére
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívottak: Pelcz Gábor az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. vezérigazgatója
Dr. Podlovics Roland projektmenedzser
 
pdf MEGTEKINTÉS (6.27 MB)
 
5./ Előterjesztés Érpatak Község Önkormányzatának Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft-ben lévő üzletrésze megvásárlásának jóváhagyására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Pénzes Tibor Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft ügyvezetője
 
pdf MEGTEKINTÉS (1.14 MB)
 
6./ Előterjesztés Képzőművészeti Ösztöndíjak meghirdetésére
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
pdf MEGTEKINTÉS (987 KB)
 
7./ Előterjesztés Nyíregyháza 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyására (5 területből 2 terület valamint 4 terület szabályozási terv módosítása tárgyalásos eljárásban)
 
Előadó: Veres István városi főépítész
 
pdf MEGTEKINTÉS (21.49 MB)
 
8./ Előterjesztés a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 22/2015.(X.30.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Dr. Kása Brigitta aljegyző
Bodrogi László közterület-felügyeletvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (3.10 MB)
 
9./ Előterjesztés a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottsághoz a 2018. évi Közbiztonsági Alapból nyújtott támogatási összeg visszafizetésének véleményezésére
 
Előadó: Faragóné Széles Andrea jegyzői kabinetvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (341 KB)
Zárt ülésre
 
10./ Előterjesztés a nyíregyházi 4082/13 hrsz-ú ingatlan értékesítésére
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
pdf MEGTEKINTÉS (138 KB)
Dr. Tirpák György
bizottsági elnök