2019. március 26.

MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom Önt a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
2019. március 26-án, (kedden) 13.00 órától kezdődő ülésére
 
Az ülés helye: Városháza, Váci Mihály Terem
 
pdf HITELES MEGHÍVÓ (392 KB)
 
Napirendi javaslat nyílt ülésre
 
1./ Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város közbiztonságának helyzetéről , a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról
 
Előadó: Dr. Illés László r.alezredes, kapitányságvezető
 
Meghívott: Farkas József r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, főkapitány
 
pdf MEGTEKINTÉS (2.21 MB)
 
2./ Tájékoztató a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2018. évi tevékenységéről, és beszámoló a Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2018. évi tevékenységéről
 
Előadók: Gerebenics Károly tű.alezredes, katasztrófavédelmi kirendeltség-vezető
Toldi András tű.őrnagy, tűzoltó parancsnok
 
Meghívott: Varga Béla tű.ezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatója
 
pdf MEGTEKINTÉS (14.82 MB)
 
3./ Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2018. évi tevékenységéről
 
Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
pdf MEGTEKINTÉS (3.84 MB)
 
4./ Előterjesztés a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft .-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosításának jóváhagyására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Kőhalmi Richárd Nyíregyházai Sportcentrum Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
pdf MEGTEKINTÉS (494 KB)
 
5./ Előterjesztés a NYÍRVV Nonprofit Kft.-vel kötött üzemeltetési szerződés módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: lgnéczi Csabáné NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
pdf MEGTEKINTÉS (141 KB)
 
6./ Előterjesztés az orosi futballpálya vonatkozásában kért tulajdonosi hozzájárulás kiadása ügyében
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
pdf MEGTEKINTÉS (112 KB)
 
7./ Előterjesztés a Nyíregyházi Városi Stadion lelátójának térítésmentes tulajdonba vételére
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: lgnéczi Csabáné NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
pdf MEGTEKINTÉS (80 KB)
 
8./ Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételi rendjéről és az értük fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 7/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (428 KB)
 
9./ Előterjesztés a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ intézményvezetői (magasabb vezetői) pályázati felhívás meghirdetésére
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
pdf MEGTEKINTÉS (268 KB)
 
10./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város önkormányzati közművelődési feladatairól
szóló 13/2011.(III.11.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
pdf MEGTEKINTÉS (1.36 MB)
 
11./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Váci Mihály Kulturális Központ alapító okiratának módosítására
 
Előadó: Doka Diána kulturális osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (471 KB)
 
12./ Előterjesztés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő Nyíregyházi Cantemus Kórus intézményének hatékonyabb működtetésére
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
pdf MEGTEKINTÉS (155 KB)
 
13./ Előterjesztés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló 117/2005.(V.4.) számú határozatának és a 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges Településrendezési Szerződés és Támogatási szerződés jóváhagyására (Nyíregyháza 0750/75 hrsz-ú ingatlanon naperőmű létesítmény elhelyezése)
 
Előadó: Veres István városi főépítész
 
pdf MEGTEKINTÉS (506 KB)
 
14./ Előterjesztés Nyíregyháza közigazgatási területén több helyszín kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról szóló Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2017.(I.26.) számú határozat módosítására
 
Előadó: Veres István városi főépítész
 
pdf MEGTEKINTÉS (674 KB)
 
15./ Tájékoztató Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól
 
Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (3.39 MB)
Zárt ülésre
 
16./ Előterjesztés Nyíregyháza Város Közbiztonságáért „Sztárek Ferenc -díj" adományozására
 
Előadó: Faragóné Széles Andrea jegyzői kabinetvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (2.71 MB)
 
17./ Előterjesztés „Nyíregyháza közigazgatási területén autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási szolgáltatás ellátása" tárgyú közszolgáltatás ellátására vonatkozó pályázat megindításának elfogadására (későbbi megjelenítéssel)
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Tirpák György
bizottsági elnök