2019. február 7.

MEGHÍVÓ
 
 Tisztelettel meghívom Önt a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

2019. február 07-én, (csütörtökön) 09.30 órától kezdődő rendkívüli ülésére

Az ülés helye: Városháza, Bencs Kálmán Terem
 

Napirendi javaslat nyílt ülésre

 
1./ Előterjesztés Nyíregyháza város területén autóbusszal végzett helyi személyszállítási közszolgáltatással összefüggő perből eredő, az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt-vel szemben fennálló fizetési kötelezettség rendezésére
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Pelcz Gábor Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. vezérigazgatója
Dr. Podlovics Roland projektmenedzser
 
Dr. Tirpák György
bizottsági elnök