2023. június 9.

 
MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom Önt a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság 2023. június 9. napján, pénteken 8.30 órakor kezdődő ülésére.
 
Az ülés helye: Városháza, Bencs terem
 
HITELES MEGHÍVÓ
Tervezett napirend:
„ZÁRT ÜLÉS”
 
1./ Előterjesztés a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz -a Közintézményeket Működtető Központ intézményvezetőjének (magasabb vezetőjének) megbízására vonatkozó előterjesztés véleményezésére
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Faragóné Széles Andrea jegyzői kabinetvezető
Szűrös Anita gazdasági osztályvezető
Meghívott: Metzner Zsolt pályázó
 
MEGTEKINTÉS
 
2./ Tájékoztatás- a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz –„Külterületi helyi közutak fejlesztése” tárgyú a Kbt. 81. § (1) bekezdése szerinti uniós nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának véleményezésére
 
Előadó: Hagymási Gyula polgármesteri kabinetvezető
Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
 
 MEGTEKINTÉS
 
3./ Előterjesztés a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz „Fürdő utca felújítása”tárgyú a Kbt. 81. § (1) bekezdése szerinti uniós nyílt közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének véleményezésére
 
Előadó: Hagymási Gyula polgármesteri kabinetvezető
Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
 
 MEGTEKINTÉS
Halkóné dr. Rudolf Éva
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke