2018. február 9.

MEGHÍVÓ


Tisztelettel meghívom Önt a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
 
2018. február 9. napján, pénteken 8.30 órakor kezdődő ülésére.

Az ülés helye: Városháza, Váci Mihály terem Ügyfélcentrum I. emelet
 
Tervezett napirend:
 
1. Beszámoló a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz a Nyíregyházi Lőtér 2017. évi üzemeltetéséről
 
Előadó: Veres Andrea ügyvezető elnök
 
„ZÁRT ÜLÉS”
 
2. Előterjesztés Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz „TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 azonosító számú, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál” c. projekthez tartozó épület energetikai korszerűsítési munkák 7 részben” tárgyú a Kbt. 117. §-ban meghatározott módon szabadon kialakított, hirdetménnyel induló nyílt közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének véleményezésére
 
Előadó: Loványi Ágnes helyettes kabinetvezető
Pató István osztályvezető
 
 
3. Előterjesztés Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz „Családbarát, munkába állást segítő intézmények fejlesztése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál” tárgyú projekthez kapcsolódó építőipari kivitelezési munkák tárgyú a Kbt. 117. §-ban meghatározott módon szabadon kialakított, hirdetménnyel induló nyílt közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének véleményezésére
 
Előadó: Loványi Ágnes helyettes kabinetvezető
Pató István osztályvezető 
 
 
4. Előterjesztés Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz „Erdei sétány és ökológiai sétaút kialakítása Sóstófürdőn” tárgyban kivitelezési munkálatok elvégzése a megkötendő Vállalkozási szerződésben foglalt feltételekkel tárgyú Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének véleményezésére
 
Előadó: Loványi Ágnes helyettes kabinetvezető
Pató István osztályvezető
 
 
5. Előterjesztés Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz „Területi Infrastrukturális Fejlesztések” keretében megvalósítandó lakó utcák fejlesztése, útfelújítás, járdafelújítás, gyalog- és kerékpárút építés Nyíregyházán c. projekt keretében, műszaki ellenőri feladatok ellátása” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének véleményezésére
 
Előadó: Loványi Ágnes helyettes kabinetvezető
Pató István osztályvezető
 
 
6. Előterjesztés Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz TOP-6.6.1-16-NY1-2017-00001 azonosítószámú, ”Egészségügyi alapellátás fejlesztése Nyíregyházán – II. ütem” című pályázat keretében tervezett eü. alapellátásnak helyt adó épületek felújítását és a hajléktalanok eü. ellátását biztosító egészségügyi centrum építését tartalmazó projekt kapcsán tervező kiválasztása tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás ajánlati felhívásának véleményezésére
 
Előadó: Loványi Ágnes helyettes kabinetvezető
Pató István osztályvezető
 
 

Nyíregyháza, 2018. február 8.

Dr. Adorján Gusztáv
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
elnöke