2023. április 26.

 
MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom Önt a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság 2023. április 26. napján, szerdán 8.30 órakor kezdődő ülésére.
 
Az ülés helye: Városháza, Bencs terem
 
HITELES MEGHÍVÓ
MÓDOSÍTOTT
Tervezett napirend:
„NYÍLT ÜLÉS”
 
1./ Előterjesztés - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz – a Mikita Boglárká-val (Nyíregyháza Szarvas utca 4.) kötött bérleti szerződés meghosszabbítására
 
Előadók: Hagymási Gyula Polgármesteri kabinetvezető
Kohut Ágnes Vagyongazdálkodási osztályvezető
 
MEGTEKINTÉS
 
2./ Tájékoztató– Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz – a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 2023-2037. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 4. sz. módosításának véleményezésére
 
Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Kohut Ágnes vagyongazdálkodási osztályvezető
Meghívott: Könnyű Zsolt, a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. vezérigazgatója
 
MEGTEKINTÉS
 
3./ Előterjesztés - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz - a Kék Nefelejcs Alapítvány fenntartásában működő „Reménység” Szenvedélybetegek Átmeneti Otthonának 2022. évi és a 2023. I. negyedévi gazdasági beszámolójának elfogadására
 
Előadó: Tóthné Csatlós Ildikó Szociális és köznevelési osztályvezető
Meghívott: Nagy Attila a Kék Nefelejcs Alapítvány elnöke
 
MEGTEKINTÉS
 
4./ Előterjesztés - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz - a Human-Net Alapítvány 2022. évi gazdasági beszámolójának elfogadására
 
Előadó: Tóthné Csatlós Ildikó Szociális és köznevelési osztályvezető
Meghívott: Csatári Emese, a HUMAN-NET Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Humán Erőforrás Fejlesztési Alapítvány ügyvezetője
 
MEGTEKINTÉS
 
5./ Előterjesztés - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz - a Periféria Egyesület 2022. évi gazdasági beszámolójának elfogadására
 
Előadó: Tóthné Csatlós Ildikó Szociális és köznevelési osztályvezető
Meghívott: Dr. Szoboszlai Katalin a Periféria Egyesület elnöke
 
MEGTEKINTÉS
 
6./ Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza város helyi közösségi közlekedés tarifarendszerének megújításáról szóló 182/2022.(XII.1.) számú határozat módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Baranyai Gergely forgalmi működéstámogatás vezető VOLÁNBUSZ Zrt. Forgalmi és kereskedelmi főigazgatóság
 
MEGTEKINTÉS
 
7./ Előterjesztés a Közgyűléshez az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő együttműködési szándéknyilatkozat módosításának elfogadására
 
Előadók: Hagymási Gyula Polgármesteri kabinetvezető
Pató István Városfejlesztési és Városüzemeltetési osztályvezető
Bozán Zsolt Pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
Meghívott: Orosz Róbert, az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
MEGTEKINTÉS
 
8./ Előterjesztés a Közgyűléshez a Nyíregyháza, 8074 hrsz.-ú, valóságban Nyíregyháza, Dália u. 9. szám alatt található ingatlan 9/I. szám alá eső, 42 m2 nagyságú ingatlanrészének a Nyírségi Szociális Centrum részére történő haszonkölcsönbe adására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
9./ Előterjesztés a Közgyűléshez a Közintézményeket Működtető Központ intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának betöltésére irányuló pályázati felhívás kiírására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS
 
10./ Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2023.(II.17.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Szűrös Anita gazdasági osztályvezető
Meghívott: Varga János könyvvizsgáló
 
MEGTEKINTÉS
„ZÁRT ÜLÉS”
 
11./ Tájékoztatás – a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz - „Nyíregyháza, Kéményseprő u. csapadékvíz elvezető rendszer építése 3/B ütem tárgyú a Kbt. 117. §-ban meghatározott módon, szabadon kialakított, hirdetménnyel induló nyílt közbeszerzési eljárás eredményéről
 
Előadó: Hagymási Gyula polgármesteri kabinetvezető
Éva Péter főépítészi osztályvezető
 
MEGTEKINTÉS
 
12./ Előterjesztés- a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz –„Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által a 2020-ban bevezetett belterületi és a 2021-ben felülvizsgált bel-és külterületi hálózat és menetrend utánkövetése és egyszerűsített, belterületi igényvezérelt közlekedés bevezetése”tárgyú közbeszerzés értékhatár alatti beszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának véleményezésére.
 
Előadó: Hagymási Gyula polgármesteri kabinetvezető
Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
 
MEGTEKINTÉS
Halkóné dr. Rudolf Éva
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke