2022. december 1.

 
MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom Önt a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság 2022. december 1. napján, csütörtökön 9.00 órakor kezdődő ülésére.
 
Az ülés helye: Városháza, Krúdy terem
 
HITELES MEGHÍVÓ
Tervezett napirend:
„NYÍLT ÜLÉS”
 
1./ Előterjesztés a Közgyűléshez az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2022.(I.28.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Szűrös Anita gazdasági osztályvezető
Meghívott: Varga János könyvvizsgáló
 
MEGTEKINTÉS
 
A napirendet a Bizottság valamennyi bizottsággal együtt tartott ülésen tárgyalja.
 
2/a. Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza város közigazgatási határán belül az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződésének 2021. évi teljesítésére
 
MEGTEKINTÉS
 
2/b. Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza város helyi közösségi közlekedés tarifarendszerének megújítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívottak: Mészáros Antal, Volánbusz Zrt. helyi közszolgáltatás csoportvezető
Kató József, Volánbusz Zrt. forgalmi üzemvezető
 
MEGTEKINTÉS
 
A napirendet a Bizottság a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottsággal, a Városstratégia és Környezetvédelmi Bizottsággal, valamint a Pénzügyi Bizottsággal együtt tartott ülésen tárgyalja.
 
„ZÁRT ÜLÉS”
 
3./ Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza MJV Önkormányzata víziközmű-szolgáltatás biztosítása vonatkozásában fennálló ellátási kötelezettségének a Magyar Államra történő átruházására irányuló Integrációs  Programban való részvételéről
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Könnyű Zsolt, a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. vezérigazgatója
 
MEGTEKINTÉS
 
A napirendet a Bizottság a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottsággal, a Városstratégia és Környezetvédelmi Bizottsággal együtt tartott ülésen tárgyalja.
 
Halkóné dr. Rudolf Éva
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke