2018. március 12.

MEGHÍVÓ


Tisztelettel meghívom Önt a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
 
2018. március 12. napján, hétfőn 14.00 órakor kezdődő ülésére.

Az ülés helye: Városháza, Váci Mihály terem Ügyfélcentrum I. emelet
 
Tervezett napirend:
 
1. TÁJÉKOZTATÓ – Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz - a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 2018-2032 időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv felújítási-pótlási tervfejezete módosításának véleményezésére
 
Előadó: Pató István osztályvezető
Kovácsné Szatai Ágnes osztályvezető
Meghívott: Szabó Istvánné vezérigazgató
 
„ZÁRT ÜLÉS”
 
2. ELŐTERJESZTÉS – Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz - a TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolójának véleményezésére
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Petró Árpád ügyvezető
 
 
3. ELŐTERJESZTÉS - Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz - „TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00001 számú projekt keretében finanszírozott, "Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán" című projekt kapcsán engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészítése, engedélyek beszerzése” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás ajánlati felhívásának véleményezésére
 
Előadó: Loványi Ágnes helyettes kabinetvezető
Pató István osztályvezető
 
 
4. ELŐTERJESZTÉS - Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz - a TOP-6.4.1-15-NY1-2016-00001 azonosítószámú „Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Nyíregyházán” című projekt kapcsán szemléletformáló tevékenységek megvalósítása tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének véleményezésére (helyszíni kiosztással)
 
Előadó: Loványi Ágnes helyettes kabinetvezető
Pató István osztályvezető
 

Nyíregyháza, 2018. március 9.

Dr. Adorján Gusztáv
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
elnöke