2022. november 25.

 
MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom Önt a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság 2022. november 25. napján, pénteken 8.30 órakor kezdődő ülésére.
 
Az ülés helye: Városháza, Bencs terem
 
HITELES MEGHÍVÓ
Tervezett napirend:
 
1./ Tájékoztató – Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz –a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 2022-2036. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 6. sz. módosításának véleményezésére
 
Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Kohut Ágnes vagyongazdálkodási osztályvezető
Meghívott: Könnyű Zsolt, a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. megbízott vezérigazgatója
 
MEGTEKINTÉS
„ZÁRT ÜLÉS”
 
2./ Előterjesztés- a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz –„Nyíregyháza, Kéményseprő u. csapadékvíz elvezető rendszer építése 3/B ütem” tárgyú a Kbt. 117. §-ban meghatározott módon, szabadon kialakított, hirdetménnyel induló nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának véleményezésére
 
Előadók: Hagymási Gyula polgármesteri kabinetvezető
Éva Péter főépítészi osztályvezető
 
MEGTEKINTÉS
 
3./ Tájékoztatás- a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz –„Varsó utca – Derkovits utca között kerékpárforgalmi létesítmény építése” tárgyú a Kbt. 81. § (1) bekezdése szerinti uniós nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának véleményezésére
 
Előadók: Hagymási Gyula polgármesteri kabinetvezető
Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
 
MEGTEKINTÉS
Halkóné dr. Rudolf Éva
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke