2018. március 23.

MEGHÍVÓ


Tisztelettel meghívom Önt a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
 
2018. március 23. napján, péntek 8.30 órakor kezdődő ülésére.

Az ülés helye: Városháza, Váci Mihály terem Ügyfélcentrum I. emelet
 
Tervezett napirend:
 
„ZÁRT ÜLÉS”
 
1. ELŐTERJESZTÉS – Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz - „Szállítási szerződés a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár részére nyomtatott könyvdokumentumok beszerzése könyvtári ellátás céljából” tárgyú Kbt. 113. § szerinti közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének véleményezésére
 
Előadó: Loványi Ágnes helyettes kabinetvezető
Doka Diána osztályvezető
 
 
2. ELŐTERJESZTÉS – Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz - „Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein” című TOP-6.7.1-16-NY1-2017-00001 azonosítószámú projekthez tartozó tervezési munkák – I. ütem” tárgyú a Kbt. 117. §-ban meghatározott módon szabadon kialakított, hirdetménnyel induló nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának véleményezésére (helyszíni kiosztással)
 
Előadó: Loványi Ágnes helyettes kabinetvezető
Pató István osztályvezető
 
3. ELŐTERJESZTÉS - Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz - „TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00001 számú projekt keretében finanszírozott, "Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán" című projekt kapcsán engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészítése, engedélyek beszerzése” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének véleményezésére
 
Előadó: Loványi Ágnes helyettes kabinetvezető
Pató István osztályvezető
 
 

Nyíregyháza, 2018. március 22.

Dr. Adorján Gusztáv
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
elnöke