2022. október 27.

 
MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom Önt a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság 2022. október 27. napján, csütörtökön 9.30 órakor kezdődő ülésére.
 
Az ülés helye: Városháza, Bencs terem
 
HITELES MEGHÍVÓ
Tervezett napirend:
„ZÁRT ÜLÉS”
 
1./ Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza MJV Önkormányzata víziközmű-szolgáltatás biztosítására vonatkozó tájékoztató elfogadásáról és az ehhez kapcsolódó döntések meghozataláról
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Könnyű Zsolt, a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. vezérigazgatója
 
MEGTEKINTÉS
 
A napirendet a Bizottság a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság és a Városstratégia és Környezetvédelmi Bizottsággal együtt tartott ülésen tárgyalja.
 
Halkóné dr. Rudolf Éva
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke