2018. március 28.

MEGHÍVÓ


Tisztelettel meghívom Önt a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
 
2018. március 28. napján, szerdán 14.30 órakor kezdődő ülésére.

Az ülés helye: Városháza, Váci Mihály terem Ügyfélcentrum I. emelet
 
Tervezett napirend:
 
1. Tájékoztató a Közgyűléshez a nyíregyházi Jégpálya térítésmentes önkormányzati tulajdonba vételéről
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Kósa Árpád, Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft ügyvezetője
 
 
2. Előterjesztés a Közgyűléshez a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés meghosszabbítására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Kósa Árpád, Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft ügyvezetője
 
 
3. Előterjesztés a Közgyűléshez a Nemzeti Szabadidős- Egészség Sportpark Program keretében megvalósítani kívánt 9 db sportpark és 2 db futókör elfogadására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
 
4. Beszámoló a Közgyűléshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2017. évi tevékenységéről
 
Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
 
5. Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza, Tárogató utca keleti és nyugati oldalán lévő ingatlanok szabályozási terv szerinti telekrészének belterületbe vonásához történő hozzájárulásra
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
 
6. Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
 
7. Előterjesztés – a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz –a Nyíregyházi Tankerületi Központ igazgatója által a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola vonatkozásában kért tulajdonosi hozzájárulás kiadására
 
Előadó: Kovácsné Szatai Ágnes osztályvezető
 
ZÁRT ÜLÉS
 
7. Előterjesztés a Közgyűléshez a „Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében” tárgyú közszolgáltatás ellátására vonatkozó pályázat megindításának elfogadására (későbbi megjelenítéssel)
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Dr. Podlovics Roland projektmenedzser
 
8. Előterjesztés a Közgyűléshez a TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft. és az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. egyesüléséhez szükséges végleges döntés meghozatalára
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívottak: Petró Árpád TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft. ügyvezetője Éberhardt Gábor Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője
 

9. Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közétkeztetési (gyermekétkeztetési) feladatainak ellátása kapcsán lefolytatandó közbeszerzési eljárás más ajánlatkérő nevében történő lefolytatására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
 
10. Előterjesztés - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz - a Szabályozási Terv szerinti megvalósításhoz szükséges ingatlanok megvásárlására
 
Előadó: Kovácsné Szatai Ágnes osztályvezető
 
 
11. Tájékoztatás - Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz- ,,A Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciójához kapcsolódó eszközök (hang-, fény- és színpadtechnika) szállítása és helyszíni telepítése" tárgyú Kbt. 81.§ (1) bekezdés szerinti uniós nyílt közbeszerzési eljárás megindításáról
 
Előadó: Loványi Ágnes helyettes kabinetvezető
Pató István osztályvezető
 
 

Nyíregyháza, 2018. március 28.

Dr. Adorján Gusztáv
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
elnöke