2022. október 12.

 
MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom Önt a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság 2022. október 12. napján, szerdán 8.30 órakor kezdődő ülésére.
 
Az ülés helye: Városháza, Bencs terem
 
HITELES MEGHÍVÓ
Tervezett napirend:
„ZÁRT ÜLÉS”
 
1./ Előterjesztés- a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz „A Nyíregyházi Ipari Park déli területén villamos energia hálózat kiépítése” c. eljárás lefolytatása érdekében felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó kiválasztása” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének véleményezésére
 
Előadók: Dr. Podlovics Roland alpolgármester
Hagymási Gyula polgármesteri kabinetvezető
Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
 
MEGTEKINTÉS
 
2./ Előterjesztés- a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz –„Május 1. tér 10/A. alatti épület helyreállítása”tárgyú a Kbt. 115. § (1) bekezdésében meghatározott nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának véleményezésére
 
Előadók: Hagymási Gyula polgármesteri kabinetvezető
Kohut Ágnes vagyongazdálkodási osztályvezető
 
MEGTEKINTÉS
Halkóné dr. Rudolf Éva
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke