2018. május 25.

MEGHÍVÓ


Tisztelettel meghívom Önt a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
 
2018. május 25. napján, péntek 8.30 órakor kezdődő ülésére.

Az ülés helye: Városháza, Váci Mihály terem Ügyfélcentrum I. emelet
 
Tervezett napirend:
 
„ZÁRT ÜLÉS”
 
1. ELŐTERJESZTÉS - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz – a TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00005 azonosító számú „Fenntartható turizmusfejlesztés – a Helyőrségi Művelődési Otthon revitalizációja által” c. projekt kapcsán tervező kiválasztása tárgyú beszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének véleményezésére
 
Előterjesztő: Loványi Ágnes - helyettes kabinetvezető
Kovácsné Szatai Ágnes - osztályvezető
 
 
2. ELŐTERJESZTÉS - Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz- „A Jósa András Múzeum egyes régészeti feltárásain régészeti kézi bontómunka és régészeti gépi földmunka biztosítása vállalkozási szerződés keretében” tárgyú Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének véleményezésére
 
Előadó: Loványi Ágnes - helyettes kabinetvezető
Doka Diána - osztályvezető
 
 
3. ELŐTERJESZTÉS - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz – „Törzs, Szalag, Semmelweis, Bottyán János, Lujza utcákat érintő közlekedésfejlesztés” tárgyú a Kbt. 81.§ (1) bekezdése szerinti uniós nyílt eljárás nyertes ajánlattevőjének véleményezéséről
 
Előadó: Loványi Ágnes - helyettes kabinetvezető
Pató István - osztályvezető
 
 
4. ELŐTERJESZTÉS - Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz - „Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán II. ütem” című TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00002 azonosítószámú projekthez tartozó tervezési munkák” tárgyú a Kbt. 117. §-ban meghatározott módon szabadon kialakított, hirdetménnyel induló nyílt közbeszerzési eredményéről és a Kbt. 98. § (2) bekezdés b) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás megindítására
 
Előadó: Loványi Ágnes - helyettes kabinetvezető
Pató István - osztályvezető
 
 
5. ELŐTERJESZTÉS - Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz- „Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Nyíregyháza, Vécsey u. 15. sz. alatt található fiókkönyvtár épületének felújítása és korszerűsítése, valamint Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár oktatótermében mobil fal építése” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének véleményezésére
 
Előadó: Loványi Ágnes - helyettes kabinetvezető
Doka Diána - osztályvezető
 
 

Nyíregyháza, 2018. május 25.

Dr. Adorján Gusztáv
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
elnöke