2018. május 30.

MEGHÍVÓ


Tisztelettel meghívom Önt a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
 
2018. május 30. napján, szerdán 14.30 órakor kezdődő ülésére.

Az ülés helye: Városháza, Váci Mihály terem Ügyfélcentrum I. emelet
 
Tervezett napirend:
 
NYÍLT ÜLÉS
 
1. Tájékoztató a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz  a Nyírvidék Képző-Központ Nonprofit Kft. és a Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolójáról
 
Előterjesztő: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Kőhegyi Edit a Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. és a Nyírszakképzés Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
 
2. Előterjesztés - a Gazdasági- és Tulajdonosi Bizottsághoz  - az önkormányzati tulajdonú 01075/11 hrsz.-ú ingatlan 5016 m2 területű részének elidegenítésre történő kijelölésére és licit induló árának meghatározására
 
Előterjesztő: Kovácsné Szatai Ágnes osztályvezető
 
 
3. Előterjesztés - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz- a WALDORF PEDEGÓGIAI EGYESÜLETTEL kötött bérleti szerződés meghosszabbítására
 
Előterjesztő: Kovácsné Szatai Ágnes osztályvezető
 
 
4. Beszámoló a Közgyűléshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztályvezető
 
Meghívott: Varga János könyvvizsgáló
 
5. Beszámoló a Közgyűléshez Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás 2017. évi költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Varga János könyvvizsgáló
 
 
6. Előterjesztés a Közgyűléshez NYÍRVV Nonprofit Kft. 2017. évi Működési Jelentésének jóváhagyására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Ignéczi Csabáné NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója
 
 
7. Előterjesztés a Közgyűléshez a NYÍRVV Nonprofit Kft.-vel kötött 2018. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés módosításának jóváhagyására 

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Ignéczi Csabáné NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója
 
 
8. Előterjesztés a Közgyűléshez a nyíregyházi 4084/38 hrsz-ú ingatlan 18m2 területű részének elidegenítésre történő kijelölésére és az önkormányzati tulajdonú 4084/38 hrsz.-ú ingatlan 18 m2 területrésze és a magántulajdonban lévő 4084/39 hrsz.-ú ingatlan 8 m2 területű része vonatkozásában csereszerződés megkötésére   
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS

9. Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza területén lévő önkormányzati tulajdonú ingatlanok térítésmentes állami tulajdonba adására


Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
MEGTEKINTÉS

10. Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza Sóstógyógyfürdő városrészen lévő 15071/1 hrsz-ú ingatlan 631 m2 területű és a 15083/2 hrsz-ú ingatlan 647 m2 területű részének elidegenítésre történő kijelölésére és vételárának meghatározására


Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
 
11. Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza, Vécsey  köz  4-6. szám alatt található Gyermekek Háza Déli Óvoda Bóbita Tagintézmény 1 csoportszobájának a Nyíregyházai Evangélikus Egyházközség által fenntartott Túróczy Zoltán Evangélikus Óvoda és Magyar-Angol  Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola részére történő haszonkölcsönbe adására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
 
12. Előterjesztés a Közgyűléshez Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata megállapításáról szóló 24/2011.(II.10.) számú határozat módosítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 

13. Előterjesztés a Közgyűléshez a Közintézményeket Működtető Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint a  Gazdasági  Feladatokat Ellátó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának és munkamegosztási megállapodásainak jóváhagyására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 

14. Előterjesztés a Közgyűléshez a helyi közösségi közlekedés normatív támogatás a igényléséhez szükséges nyilatkozatról


Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
 
 
15. Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2017. évi környezetvédelmi- környezetgazdálkodási tervében szereplő feladatok teljesítéséről és a 2018. évre vonatkozó terv jóváhagyásáról

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 

16. Előterjesztés a Közgyűléshez Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása című pályázati kiírásra benyújtott pályázati program elfogadására

Előadó: Doka Diána kulturális osztályvezetője
Hagymási Gyula  Pályázatok és projektmenedzsment referatúra vezető
 
 
17. Előterjesztés a Közgyűléshez Muzeális intézmények szakmai támogatása 2018 (Kubinyi Ágoston Program 2) című pályázati kiírásra benyújtott pályázati program elfogadására

Előadó: Doka Diána kulturális osztályvezetője
Hagymási Gyula  Pályázatok és projektmenedzsment referatúra vezető
 
MEGTEKINTÉS

18. Előterjesztés a Közgyűléshez a „A hazai hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos  lakossági környezettudatos szemléletformálásra" című pályázati kiírásra benyújtott pályázati program elfogadására

Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Hagymási Gyula Pályázatok és projektmenedzsment referatúra vezető
 
MEGTEKINTÉS

19. Előterjesztés a Közgyűléshez az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések című pályázati felhívásra benyújtott fejlesztési projekt elfogadására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
 
20. Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzéseinek éves statisztikai összegzésének elfogadására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
ZÁRT ÜLÉS

21.  Előterjesztés – Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz – „ Törzs, Szalag, Semmelweis, Bottyán János, Lujza utcákat érintő közlekedésfejlesztés” tárgyú a Kbt. 81.§ (1) bekezdése szerinti uniós nyílt eljárás nyertes ajánlattevőjének véleményezésére (helyszíni kiosztással)
 
Előadó: Loványi Ágnes – helyettes kabinetvezető
Pató István osztályvezető
 
22. Előterjesztés - Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz -„Vállalkozási szerződés, TOP-6.2.1-16 NY-2017-00001 azonosító számú projekt keretében Bölcsődefejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál 3 részben” tárgyú Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének véleményezésére (helyszíni kiosztással)
 
Előadó: Loványi Ágnes – helyettes kabinetvezető
Pató István osztályvezető
 
23. Előterjesztés - Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz - „MTMI Élményközpont kialakítása Nyíregyházán című projekthez kapcsolódó kivitelezési munkák elvégzése” tárgyú Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének véleményezésére (helyszíni kiosztással)
 
Előadó: Loványi Ágnes – helyettes kabinetvezető
Pató István osztályvezető
 
24. Tájékoztatás  - Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz - „Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Nyíregyháza, Vécsey u. 15. sz. alatt található fiókkönyvtár épületének felújítása és korszerűsítése, valamint Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár oktatótermében mobil fal építése” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás eredményének vonatkozásában (helyszíni kiosztással)
 
Előadó: Loványi Ágnes – helyettes kabinetvezető
Pató István osztályvezető
 

Nyíregyháza, 2018. május 30.

Dr. Adorján Gusztáv
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
elnöke