2018. június 20.

MEGHÍVÓ


Tisztelettel meghívom Önt a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
 
2018. június 20. napján, szerdán 13.00 órakor kezdődő ülésére.

Az ülés helye: Városháza, Váci Mihály terem Ügyfélcentrum I. emelet
 
Tervezett napirend:
 
NYÍLT ÜLÉS
 

1. Tájékoztató a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz a VELA Kft-vel történő új üzemeltetési megállapodás megkötésére (előterjesztés feltöltésre került)

 
Előterjesztő: Kovácsné Szatai Ágnes osztályvezető
 
 
2. Előterjesztés a Közgyűléshez „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása”címmel kiírt pályázat benyújtásának támogatására és a szükséges mértékű önerő biztosítására
 
Előterjesztő: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
 
 

3. Előterjesztés a Közgyűléshez a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatás ellátása Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén tárgyú in-house közszolgáltatási szerződés jóváhagyására

 
Előterjesztő: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Ignéczi Csabáné NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója
 
 
4. Előterjesztés a Közgyűléshez a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 6/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyására
 
Előterjesztő: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Ignéczi Csabáné NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója
 
 
5. Előterjesztés a Közgyűléshez a Földművelésügyi Minisztérium 2018. évi pályázata Ebrendészeti telepet működtető civil szervezetek és települési önkormányzatok számára című pályázati felhívásra benyújtott pályázati program elfogadására
 
Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
 
 

6. Előterjesztés a Közgyűléshez KE-VÍZ 21 Építőipari Zrt. és a ZEMPLÉNKŐ Kft. kivitelezésében létesülő közvilágítási hálózatok Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részére történő térítésmentes tulajdonba vételével és üzemeltetésével kapcsolatos állásfoglalás meghozatalára

 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
 
7. Előterjesztés a Közgyűléshez a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő GAFEK intézmény megszüntetésére, feladatainak a KÖZIM intézménybe történő integrálására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
 
8. Előterjesztés a Közgyűléshez Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2018.(I.26.) önkormányzati rendelet módosítására (a könyvvizsgálói vélemény feltöltésre került.)
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztályvezető
 

 

Nyíregyháza, 2018. június 15.
Dr. Adorján Gusztáv
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
elnöke