2020. szeptember 30.

 
MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom Önt a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság 2020. szeptember 30. napján, szerdán 12.30 órakor kezdődő ülésére.
 
Kérem, hogy a járványhelyzetre való tekintettel minden résztvevő viseljen maszkot és tartsa be a 1,5 méter távolságot egymástól!
 
Az ülés helye: Városháza, Váci terem
 
pdf HITELES MEGHÍVÓ
„PONTOSÍTOTT” (63 KB)
 
Tervezett napirend:
„NYÍLT ÜLÉS”
 
1./ Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata egyes saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei várható összegének megállapítására 2021-2022-2023. évekre szóló 3/2020.(II.6.) számú határozat módosítására
 
Előadók: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Szűrös Anita Gazdasági osztályvezető
Meghívott: Varga János könyvvizsgáló
 
pdf MEGTEKINTÉS (1.89 MB)
 
2./ Előterjesztés a Közgyűléshez az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2020.(II.7.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadók: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Szűrös Anita Gazdasági osztályvezető
Meghívott: Varga János könyvvizsgáló
 
pdf MEGTEKINTÉS (18.82 MB)
 
3./ Tájékoztató a Közgyűléshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól
 
Előadók: Pató István Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Karóczkai Adrienn Pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (15.99 MB)
 
4./ Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Fenntartható Energia- és Klíma Akcióterve (SECAP) dokumentum társadalmi egyeztetési változatának elfogadására
 
Előadók: Pató István Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Karóczkai Adrienn Pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (66.62 MB)
 
5./ Előterjesztés a Közgyűléshez a TOP-6.1.5.-16 kódszámú, Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés című pályázati felhívásra benyújtott, a Rozsrétszőlő bekötőút (Nyugati 1. u. - Déli Ipari Park bekötő út) felújítását tartalmazó pályázati program elfogadására
 
Előadók: Pató István Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Karóczkai Adrienn Pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (765 KB)
 
6./ Előterjesztés a Közgyűléshez a módosított szívességi használati jog biztosításának elfogadására a Nyíregyháza belterület 6176/3/G/1 hrsz. alatt fellelhető ingatlanrész vonatkozásában
 
Előadó: Karóczkai Adrienn Pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (7.35 MB)
 
7./ Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Zöld Busz Demonstrációs Mintaprojektben való részvételére
 
Előadók: Pató István Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Karóczkai Adrienn Pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (1.02 MB)
 
8./ Előterjesztés a Közgyűléshez a „Nyíregyházi Iparfejlesztési Alapban (NYIA) befektetőként történő részvételre, a szükséges önerő biztosítására és kapcsolódó feladatok ellátására”
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
pdf MEGTEKINTÉS (1.34 MB)
„ZÁRT ÜLÉS”
 
9./ Előterjesztés a Közgyűléshez "Nyíregyháza Megyei Jogú Város Városfejlesztési Alap létrehozásához szükséges döntések meghozatalára
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
pdf MEGTEKINTÉS (3.64 MB)
 
10./ Előterjesztés a Közgyűléshez "Nyíregyháza Megyei Jogú Város Vállalkozásfejlesztési Alap létrehozásához szükséges előkészítő dokumentum” elfogadására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
pdf MEGTEKINTÉS (25.44 MB)
 
11./ Előterjesztés- a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz –„TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00005 számú „Fenntartható turizmusfejlesztés – a Helyőrségi Művelődési Otthon revitalizációja által” c. projekt keretében Színpadtechnikai és egyéb informatikai eszközök beszerzése” tárgyú a Kbt. 117. §-ban meghatározott módon szabadon kialakított, hirdetménnyel induló nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának véleményezésére
 
Előadók: Kósa Árpád polgármesteri kabinetvezető
Pató István Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (427 KB)
 
12./ Előterjesztés- a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz –„Karácsonyi csomag beszerzése időskorúak részére” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás ajánlati felhívásának véleményezésére
 
Előadók: Jászai Menyhért alpolgármester
Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (461 KB)
 
Nyíregyháza, 2020. 09. 29.
Dr. Adorján Gusztáv
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke