2020. szeptember 3.

 
MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom Önt a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság 2020. szeptember 3. napján, csütörtökön 13.00 órakor kezdődő ülésére.
 
Az ülés helye: Városháza, Váci terem
 
pdf HITELES MEGHÍVÓ
„MÓDOSÍTOTT” (46 KB)
 
Tervezett napirend:
„ZÁRT ÜLÉSEN”
 
1./ Előterjesztés a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz " Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának feladatellátási kötelezettségébe tartozó nevelési és oktatási intézmények (óvodák, általános iskolák, középiskolák és kollégiumok) ellátottjai, tanulói részére közétkeztetés biztosítása a főző-, befejező- és a tálalókonyhák fejlesztésével” (EKR000809922020) tárgyú, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntés véleményezésére
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita a Szociális és Köznevelési Osztály osztályvezetője
 
pdf MEGTEKINTÉS (1.61 MB)
 
2./ Előterjesztés a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz „Csapadékcsatorna építése Nyíregyháza, Szegély utca 1-21. szám között, és a Boglárka utcán” tárgyú a Kbt. 115. § (1) bekezdésében meghatározott nyílt közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének véleményezésére
 
Előadó: Kósa Árpád kabinetvezető
Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (304 KB)
 
3./ Előterjesztés a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz- „TOP 6.2.1-16-NY1-2017-00003 azonosító számú Óvodafejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál II. ütem című projekt keretében bútorok szállítása és helyszíni telepítése” tárgyú a Kbt. 117. §-ban meghatározott módon szabadon kialakított, hirdetménnyel induló nyílt közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének véleményezésére
 
Előadó: Kósa Árpád kabinetvezető
Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (758 KB)
 
4./ Előterjesztés a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz- A „Magyar Multi Teq Program” keretében Teqball sporteszköz beszerzése tárgyú pályázati program elfogadására
 
Előadó: Kósa Árpád kabinetvezető
Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
 
5./ Előterjesztés a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz „Külső Projektmenedzsment és kommunikáció szolgáltatás (TalentMagnet - DTP3-454-4.1)” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének véleményezésére
 
Előadó: Kósa Árpád kabinetvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (251 KB)
 
6./ Előterjesztés a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz „Szakmai feladatok ellátásához kapcsolódó külső szakértői, tanácsadói szolgáltatásra vonatkozóan (TalentMagnet - DTP3-454-4.1)” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének véleményezésére
 
Előadó: Kósa Árpád kabinetvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (216 KB)
,,NYÍLT ÜLÉSEN"
 
7./ Előterjesztés a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz az Óvodai Pályaépítési Program” II. üteme keretében benyújtandó pályázathoz szükséges tulajdonosi nyilatkozat kiadására
 
Előadó: Kósa Árpád kabinetvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (133 KB)
 
Nyíregyháza, 2020. 09. 02.
Dr. Adorján Gusztáv
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke