2020. március 25.

 
MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom önt a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság 2020. március 25. napján, szerdán 14.30 órakor kezdődő ülésére.
 
Az ülés helye: Városháza, Váci terem
 
pdf HITELES MEGHÍVÓ
„MÓDOSÍTOTT” (57 KB)
 
Tervezett napirend:
 
1./ Előterjesztés a Közgyűléshez a köztisztaság fenntartásáról szóló 18/2006.(VI.1.) önkormányzati rendelet módosítására
 
Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
 
Meghívottak: Gerebenics Károly tű.alezredes, katasztrófavédelmi kirendeltség-vezető
Toldi András tű.alezredes, tűzoltóparancsnok
 
pdf MEGTEKINTÉS (1.24 MB)
 
2./ Előterjesztés a Közgyűléshez a NYÍRVV Nonprofit Kft-vel kötendő Közszolgáltatási keretszerződés jóváhagyására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Petró Árpád, a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője
 
pdf MEGTEKINTÉS (7.86 MB)
 
3./ Beszámoló a Közgyűléshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2019. évi tevékenységéről
 
Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
pdf MEGTEKINTÉS (24.36 MB)
 
4./ Előterjesztés a Közgyűléshez „A magyar-ukrán kulturális örökség népszerűsítése a storytelling és a gamification módszerével” című benyújtott pályázati program elfogadására
 
Előadók: Doka Diána kulturális osztályvezető
Karóczkai Adrienn pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (923 KB)
 
5./ Előterjesztés a Közgyűléshez a Nyíregyházi Tankerületi Központ által fenntartott köznevelési intézmények Alapító Okiratai módosításának véleményezésére
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (937 KB)
 
6./ Előterjesztés a Közgyűléshez a nyíregyházi 1375/3 hrsz-ú és a 1375/13 hrsz-ú – természetben Nyíregyháza, Sóstói u. 31/b. szám alatti – ingatlanok használatba adására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
pdf MEGTEKINTÉS (1.24 MB)
 
7./ Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi közbeszerzési tervének elfogadására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
pdf MEGTEKINTÉS (1.40 MB)
„ZÁRT ÜLÉSEN”
 
8./ Előterjesztés a Közgyűléshez a Nyíregyháza 2554 hrsz.-ú – a természetben Nyíregyháza, Hunyadi u. mentén lévő – ingatlan továbbértékesítésére vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat kiadására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
pdf MEGTEKINTÉS (1.11 MB)
 
9./ ELŐTERJESZTÉS - Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz- „TOP 6.2.1-16-NY1-2017-00003 azonosító számú Óvodafejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál II. ütem című projekt keretében bútorok szállítása és helyszíni telepítése” tárgyú beszerzési eljárás ajánlati felhívásának véleményezésére
 
Előadó: Kósa Árpád - kabinetvezető
Pató István–városfejlesztési osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (1.18 MB)
 
10./ ELŐTERJESZTÉS - Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz - „a TOP-6.1.5 kódszámú, Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés című felhívásra benyújtandó, a Szent István-Szarvas-Széchenyi utcák útburkolat felújítását célzó beruházás tervezőjének kiválasztása” tárgyú beszerzési eljárás ajánlati felhívásának véleményezésére
 
Előadó: Kósa Árpád - kabinetvezető
Pató István–városfejlesztési osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (571 KB)
 
11./ Előterjesztés " - Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának feladatellátási kötelezettségébe tartozó nevelési és oktatási intézmények (óvodák, általános iskolák, középiskolák és kollégiumok) ellátottjai, tanulói részére közétkeztetés biztosítása a főző-, befejező- és a tálalókonyhák fejlesztésével” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának véleményezésére
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita osztályvezető
 
Meghívott: Nagy Elemér cégvezető, Magyar Közbeszerzési Központ Kft.
Bagaméry-Szalay Róbert LL.M. felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
 
pdf MEGTEKINTÉS (2.77 MB)
 
Nyíregyháza, 2020. 03. 25.
Dr. Adorján Gusztáv
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
elnöke