2020. február 18.

 
MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom önt a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság 2020. február 18. napján, kedden 8.30 órakor kezdődő ülésére.
 
Az ülés helye: Városháza, Váci terem
 
pdf HITELES MEGHÍVÓ (22 KB)
 
Tervezett napirend:
 
1./ Beszámoló a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz a Nyíregyházi Lőtér 2019. évi üzemeltetéséről
 
Előadó: Veres Andrea ügyvezető elnök
 
pdf MEGTEKINTÉS (145 KB)
„ZÁRT ÜLÉS”
 
2./ Előterjesztés- a Gazdasági- és Tulajdonosi Bizottsághoz - a Nyíregyháza, 8238 hrsz.-ú ingatlan 181 m2 területrészének elbirtoklás jogcímén történő tulajdonba adására
 
Előadó: Kósa Árpád - kabinetvezető
Kovácsné Szatai Ágnes–vagyongazdálkodási osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (163 KB)
 
3./ Előterjesztés- a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz –„Kivitelezési szerződés Indiaház, afrikai madárröpde és többcélú raktárépület építésére” tárgyú a Kbt. 81. § (1) bekezdése szerinti uniós nyílt közbeszerzési eljárás eredményének véleményezésére
 
Előadó: Kósa Árpád - kabinetvezető
Pató István–városfejlesztési osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (662 KB)
 
4./ Előterjesztés- a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz –„A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár részére sajtóorgánumok digitalizálása” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás ajánlati felhívásának véleményezésére
 
Előadó: Dr. Ulrich Attila alpolgármester
Doka Diána kulturális osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (177 KB)
 
Nyíregyháza, 2020. 02. 14.
Dr. Adorján Gusztáv
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
elnöke