2019. december 5.

MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom Önt a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság 2019. december 5. napján, csütörtökön 8.30 órakor kezdődő ülésére.
 
Az ülés helye: Városháza, Bencs terem
 
pdf HITELES MEGHÍVÓ
„JAVÍTOTT” (40 KB)
 
Tervezett napirend:
 
„ZÁRT ÜLÉS”
 
1./ Előterjesztés - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz-„Új autóbusz telephely tanulmányterv, tervezés” tárgyú a Kbt. 81. § (1) bekezdése szerint uniós nyílt közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének véleményezésére
 
Előadó: Kósa Árpád - kabinetvezető
Pató István –városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (534 KB)
 
2./ Előterjesztés - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz-„Jósa András Múzeum egyes régészeti feltárásain gépi földmunka biztosítása vállalkozási szerződés keretében” tárgyú a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének véleményezésére
 
Előadó: Kósa Árpád - kabinetvezető
Doka Diána –kulturális osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (349 KB)
 
3./ Előterjesztés - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz-Szállítási szerződés a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár részére nyomtatott könyvdokumentumok beszerzése könyvtári ellátás céljából” tárgyú a Kbt. 81. § (1) bekezdése szerint uniós nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának véleményezésére
 
Előadó: Kósa Árpád - kabinetvezető
Doka Diána –kulturális osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (494 KB)
 
4./ Előterjesztés - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz-„Nyíregyháza, Ipari Park 31557/5 hrsz-ú és 31557/6 hrsz-ú ingatlanokat érintő 22 kV-os hálózatkiváltás” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének véleményezésére
 
Előadó: Kósa Árpád - kabinetvezető
Kovácsné Szatai Ágnes –vagyongazdálkodási osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (221 KB)
 
Nyíregyháza, 2019. 12. 04.
Dr. Adorján Gusztáv
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
elnöke