2019. július 5.

MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom Önt a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság 2019. július 5. napján, péntek 8.30 órakor kezdődő ülésére.
 
Az ülés helye: Városháza, Váci Mihály terem Ügyfélcentrum I. emelet
 
pdf HITELES MEGHÍVÓ (41 KB)
 
Tervezett napirend:
„NYÍLT ÜLÉS”
 
1. Előterjesztés - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz - a Vásárhelyi László Művészeti Iskolának az önkormányzat tulajdonát képező, de a Nyíregyházi Egyházmegye fenntartásában működő Sója Miklós Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskolának is helyet adó Nyíregyháza, Huszár tér 5. szám alatti ingatlan telephelyként történő bejegyzéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulás kiadására
 
Előadó: Kovácsné Szatai Ágnes - vagyongazdálkodási osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (100 KB)
 
„ZÁRT ÜLÉS”
 
2. Előterjesztés - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz „a Sóstói Múzeumfalu Fejlesztése (TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00002)” című projekt keretében bútorok beszerzése” tárgyú beszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének véleményezésére
 
Előadó: Kósa Árpád - kabinetvezető
Pató István – városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (272 KB)
 
3. Előterjesztés - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz – „Közösségi színterek fejlesztése Nyíregyházán” tárgyú Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás eredményéről
 
Előadó: Kósa Árpád - kabinetvezető
Pató István – városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (449 KB)
 
4. Előterjesztés - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz – "Kiviteli tervdokumentáció elkészítése: Vasvári Pál utca – Stadion utca – Hímes utca csomópont fejlesztése, valamint – Benczúr-Bessenyei tér körüli úthálózat és járdák rekonstrukciója" tárgyú a Kbt. 117. §-ban meghatározott módon szabadon kialakított, hirdetménnyel induló nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának véleményezésére
 
Előadó: Kósa Árpád - kabinetvezető
Pató István – városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
 
pdf MEGTEKINTÉS (151 KB)
 
Nyíregyháza, 2019. július 4.
Dr. Adorján Gusztáv
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
elnöke