2019. április 12.

MEGHÍVÓ
 
Tisztelettel meghívom Önt a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság 2019. április 12. napján, péntek 8.30 órakor kezdődő ülésére.
 
Az ülés helye: Városháza, Váci Mihály terem Ügyfélcentrum I. emelet
 
pdf HITELES MEGHÍVÓ (152 KB)
 
Tervezett napirend:
„ZÁRT ÜLÉS”
 
1. Előterjesztés - Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz – a Nyíregyháza 8531/1 hrsz.-ú ingatlan 45,21 m2 területrészének megvásárlására
 
Előadó: Kósa Árpád – kabinet vezető
Kovácsné Szatai Ágnes – vagyongazdálkodási osztályvezető
 
  pdf MEGTEKINTÉS (477 KB)
 
2. Előterjesztés - a Gazdasági- és Tulajdonosi Bizottsághoz - a Nyíregyháza, 8552 hrsz.-ú ingatlan 404 m2 területrészének, valamint a Nyíregyháza 8553/1 hrsz.-ú ingatlan megvásárlására
 
Előadó: Kósa Árpád – kabinet vezető
Kovácsné Szatai Ágnes – vagyongazdálkodási osztályvezető
 
  pdf MEGTEKINTÉS (379 KB)
 
3. Előterjesztés - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz - a Tündérkert Keleti Óvoda Orgonasíp Tagintézmény vezetője által kért tulajdonosi hozzájárulás kiadására
 
Előadó: Kovácsné Szatai Ágnes – vagyongazdálkodási osztályvezető
 
  pdf MEGTEKINTÉS (386 KB)
 
4. Előterjesztés - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz –„TOP-6.3.2-16-NY1-2017-00001 azonosítószámú a nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és a „Kiserdők” területének funkcionális bővítése” c. projekt keretében kivitelezési munkák elvégzése a Kiserdők területén” tárgyú a Kbt. 117. §-ban meghatározott módon szabadon kialakított, hirdetménnyel induló nyílt közbeszerzési eljárás eredményének véleményezésére
 
Előadó: Kósa Árpád - kabinetvezető
Pató István - városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
 
  pdf MEGTEKINTÉS (561 KB)
 
5. Előterjesztés - Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz - „Fenyő utca burkolatfelújítása” tárgyú Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének véleményezésére
 
Előadó: Kósa Árpád - kabinetvezető
Pató István - városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
 
  pdf MEGTEKINTÉS (733 KB)
 
6. Előterjesztés - Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz - „TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00003 azonosító számú projekt keretében önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál – II. ütem 3 részben” tárgyú Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének véleményezésére
 
Előadó: Kósa Árpád - kabinetvezető
Pató István - városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
 
  pdf MEGTEKINTÉS (551 KB)
 
7. Előterjesztés - Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz - „Nyíregyháza város területén, a 4-es sz. főút Debrecen felőli bevezető szakasz - Nagykörút – 41-es sz. főutak által határolt városrészek belterületi országos közútjainak, valamint Tünde utca 4-es sz. főút- Kállói út közötti szakaszának kapcsán a rendezési terv közlekedési szakági munkarész felülvizsgálata és a Kállói út négynyomúsítás Tanulmánytervének elkészítése” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás ajánlati felhívásának véleményezésére
 
Előadó: Kósa Árpád - kabinetvezető
Pató István - városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
 
  pdf MEGTEKINTÉS (674 KB)
 
8. Előterjesztés - Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz - „Babaház Bölcsőde (4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy. u. 30.) főzőkonyhájának felújítása” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás ajánlati felhívásának véleményezésére
 
Előadó: Kósa Árpád - kabinetvezető
Kovácsné Szatai Ágnes - vagyongazdálkodási osztályvezető
 
  pdf MEGTEKINTÉS (605 KB)
 
9. Előterjesztés - Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz – „Őrzés-védelmi szolgáltatás nyújtása a Jósa András Múzeum részére” tárgyú a Kbt. 113. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának véleményezésére
 
Előadó: Kósa Árpád - kabinetvezető
Doka Diána - kulturális osztályvezető
 
  pdf MEGTEKINTÉS (943 KB)
 
10. Előterjesztés - Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz – „A nyíregyházi Hotel Sóstó Resort Spa & Conference Hotelstars minősítési rendszer szerinti 4 csillagos szálloda elektromos berendezéseinek beszerzése a Modern Városok projekt keretében” tárgyú Kbt. 117. § (1) bekezdés szerinti nemzeti nyílt közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének véleményezésére
 
Előadó: Kósa Árpád - kabinetvezető
Pató István - városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
 
  pdf MEGTEKINTÉS (596 KB)
 
Nyíregyháza, 2019. április 11.
Dr. Adorján Gusztáv
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
elnöke