2018. május 31.

Ügyiratszám: JKAB/65-5/2018.
Ügyintéző: Faragóné/Bné

MEGHÍVÓ
 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését
 
2018. május 31-én (csütörtökön) 1000 órára
 
a Városháza Krúdy Termébe (Kossuth tér 1. I. emelet 121.)
ülésre összehívom.
 
 
Napirendek:

 

Nyílt ülés:
 

1./ Tájékoztató a két közgyűlés között történt eseményekről (szóban)

 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
2./ Tájékoztató a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház működéséről, szakmai munkájáról, az aktuális fejlesztésekről, az elért eredményekről (szóban)
 
Előadó: Dr. Adorján Gusztáv, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház főigazgatója
 
3./ Tájékoztató az Országos Mentőszolgálat Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kirendeltségének tevékenységéről, jövőjéről (szóban)
 
Előadó: Ilyés György megyei vezető mentőtiszt
 
4./ Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról (a könyvvizsgálói jelentés feltöltésre került.)
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztályvezető
 
Meghívott: Varga János könyvvizsgáló
 
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
 
 
5./ Beszámoló a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás 2017. évi költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról (a könyvvizsgálói jelentés feltöltésre került.)
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Varga János könyvvizsgáló
 
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
 
 
6./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, valamint Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a NYITÖT fenntartásában lévő intézmények belső kontrollrendszerének működésére vonatkozó vezetői nyilatkozat beterjesztésének tudomásul vételére
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
 
 
7./ Előterjesztés éves összefoglaló ellenőrzési jelentés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési tervének végrehajtásáról
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
 
 
8./ Előterjesztés az Önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
 
Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
 
 
9./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Eszterlánc Északi Óvoda alapító okiratának módosítására (az előterjesztésben módosítás történt)
 
Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
 
Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
 
 
10./ Előterjesztés Képzőművészeti Ösztöndíjak meghirdetésére
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
 
11./ Előterjesztés a NYÍRVV Nonprofit Kft. 2017. évi Működési Jelentésének jóváhagyására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Ignéczi Csabáné NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
 
 
12./ Előterjesztés a NYÍRVV Nonprofit Kft.-vel kötött 2018. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés módosításának jóváhagyására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Meghívott: Ignéczi Csabáné NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
 
 
13./ Előterjesztés a nyíregyházi 4084/38 hrsz-ú ingatlan 18 m2 területű részének elidegenítésre történő kijelölésére és az önkormányzati tulajdonú 4084/38 hrsz.-ú ingatlan 18 m2 területrésze és a magántulajdonban lévő 4084/39 hrsz.-ú ingatlan 8 m2 területű része vonatkozásában csereszerződés megkötésére
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
 
14./ Előterjesztés Nyíregyháza területén lévő önkormányzati tulajdonú ingatlanok térítésmentes állami tulajdonba adására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
 
15./ Előterjesztés Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő városrészen lévő 15071/1 hrsz-ú ingatlan 631 m2 területű és a 15083/2 hrsz-ú ingatlan 647 m2 területű részének elidegenítésre történő kijelölésére és vételárának meghatározására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
 
16./ Előterjesztés a Nyíregyháza, Vécsey köz 4-6. szám alatt található Gyermekek Háza Déli Óvoda Bóbita Tagintézmény 1 csoportszobájának a Nyíregyházai Evangélikus Egyházközség által fenntartott Túróczy Zoltán Evangélikus Óvoda és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola részére történő haszonkölcsönbe adására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
 
 
17./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata megállapításáról szóló 24/2011.(II.10.) számú határozat módosítására (az előterjesztésben módosítás történt)
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
 
 
18./ Előterjesztés a Közintézményeket Működtető Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint a Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának és munkamegosztási megállapodásainak jóváhagyására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
 
 
19./ Előterjesztés a helyi közösségi közlekedés normatív támogatása igényléséhez szükséges nyilatkozatról
 
Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
 
20./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2017. évi környezetvédelmi- környezetgazdálkodási tervében szereplő feladatok teljesítéséről és a 2018. évre vonatkozó terv jóváhagyásáról
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
 
 
21./ Előterjesztés Nyíregyháza 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyására ( 4 terület rendezési tervi módosítása és hulladékudvar kijelölése egyszerűsített eljárás szerint, valamint a Rókabokori út, Szélsőbokori út rendezési tervi módosítása tárgyalásos eljárás szerint) (az előterjesztésben kiegészítés történt)
 
Előadó: Veres István városi főépítész
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
 
22./ Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata között a közterületi térfigyelő kamararendszer működéséhez szükséges együttműködési megállapodás jóváhagyására
 
Előadó: Dr. Kása Brigitta aljegyző, Hatósági Főosztályvezető
Bodrogi László közterület-felügyelet vezetője
 
Meghívott: Ferenc Róbert rendőrezredes, Nyíregyházi Rendőrkapitányság kapitányságvezető-helyettes
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
 
23./ Előterjesztés közterületek elnevezéséről és elnevezések megerősítéséről, valamint törléséről
 
Előadó: Dr. Kása Brigitta aljegyző, Hatósági Főosztályvezető
Dr. Grósz Péter igazgatási osztályvezető
 
Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
 
 
24./ Előterjesztés Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása című pályázati kiírásra benyújtott pályázati program elfogadására
 
Előadó: Doka Diána kulturális osztályvezetője
Hagymási Gyula Pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
 
 
25./ Előterjesztés Muzeális intézmények szakmai támogatása 2018 (Kubinyi Ágoston Program 2) című pályázati kiírásra benyújtott pályázati program elfogadására
 
Előadó: Doka Diána kulturális osztályvezetője
Hagymási Gyula Pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
 
 
26./ Előterjesztés a „A hazai hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos lakossági környezettudatos szemléletformálásra" című pályázati kiírásra benyújtott pályázati program elfogadására
 
Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Hagymási Gyula Pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
 
 
27./ Előterjesztés az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések című pályázati felhívásra benyújtott fejlesztési projekt elfogadására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
 
 
28./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzéseinek éves statisztikai összegzésének elfogadására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
 
Zárt ülésre
 
29./ Előterjesztés a Nyíregyháza Kiváló Egészségügyi Dolgozója „Eiser Árpád díj” adományozására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
 
 
30./ Előterjesztés a Kiváló Köztisztviselői Munkáért „Májerszky Béla - díj” adományozására
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
 
31./ Előterjesztés a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ megismételt intézményvezetői (magasabb vezetői) pályázati felhívásával kapcsolatos döntés meghozatalára
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
 
 
32./ Előterjesztés Nyíregyháza, Sóstói u.70/a, 15069/8 hrsz-ú ingatlanon történő építési engedély nélkül végezhető tevékenység megszüntetésére és településkép-védelmi bírság elrendelésére
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
 
 
33./ Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
 
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
 
 
34./ Előterjesztés népjóléti igazgatási ügyekkel kapcsolatos határozatok elleni fellebbezések elbírálására
 
Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
 
 
Nyíregyháza, 2018. május 29.

Dr. Kovács Ferenc